AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 NANOLITH - Konzervace litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého/ Konservierung von Leithakalken auf Basis von Calciumhydroxid-Nanopartikeln

Výsledky studií použití vápenných nanomateriálů pro konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců v České republice a v Rakousku / Untersuchungsergebnisse zur Anwendung von Kalk-Nanomaterialien für die Konservierung von historischen Skulptur- und Architekturobjekten aus Leithakalk in der Tschechischen Republik und Österreich

Nanolith_obalka_small.pngZuzana Slížková, Karol Bayer, Johannes Weber
(Editoři / Herausgeber)

 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i., Centrum excelence Telč, Česká Republika;
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Česká Republika;
Univerzita užitého umění ve Vídni, Institut pro umění a technologie, Rakousko.

Institut für theoretische und angewandte Mechanik AS CR V. I., Exzellenzzentrum Telč, Tschechische Republik,
Universität Pardubice, Fakultät für Restaurierung, Tschechische Republik;
Universität für angewandte Kunst in Wien, Institut für Kunst und Technologie, Österreich.

 

Autoři textů, fotografií, nákresů / Autoren der Texte, Bilder und Grafiken:
© Dana Macounová, Karol Bayer, Zuzana Slížková, Johannes Weber, Michaela Navrátilová, Elisabeth Ghaffari, Daniel Hvězda


Spolupráce / Kooperation:
Miloš Drdácký, Roman Fabeš, Hana Hasníková, Petra Hauková, Petra Janská, Ivona Kocianová, Olga Kováříková, Kateřina Kreislová, Jan Krejčí, Dita Machová, Dušan Majtás, Marija Milchin, Petr Rejman, Severin Mayr, Petr Šašek, Šárka Voláková


Překlady, jazykové korektury / Übersetzung, Deutschkorrekturen:

Tereza Cikrytová, Petra Janská, Karol Bayer, Helga Grimmová, Johannes Weber


Grafická úprava / Typographie:
Dana Macounová, Petra Hauková, Daniel Hvězda


Vědecký recenzent / Wissenschaftlicher Rezensent:
© Ing. Petr Justa


Vydavatel / Verleger:
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i., Praha, 2016

 

e-ISBN: 978-80-86246-79-6
DOI 10.21495/79-6
Download (pdf, 8Mb)