AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 



Po stopách žďárského mramoru
Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera

Jan Válek, Karel Malý, Radim Gonda, Jaroslav Řihošek, Olga Skružná, Miroslav Kovář

85-7.jpg© Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Praha 2017
Vydání první
140 stran

ISBN 978-80-86246-82-6 (brožováno)
ISBN 978-80-86246-85-7
(online)
DOI 10.21495/85-7

Elektronická verze publikace (fileformat-pdf.gif 8,25MB). Výsledky analýz (fileformat-pdf.gif 6,63MB).
Modely: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7a, G7b, G8, G9, G10, G11, G12


Resumé: Pro stavbu kláštera ve Žďáře nad Sázavou byly během druhé poloviny 13. století použity suroviny, které se vyskytovaly v jeho okolí. Mezi nimi byl i krystalický vápenec neboli mramor. Jeho využití jako dekoračního kamene nebylo v naší tehdejší architektuře typické, a tak se cisterciácký klášter stal jednou z prvních staveb, kterou zdobily kamenicky opracované prvky z mramoru. O téměř 800 let později se proto místní mramor stal předmětem výzkumu. Místa jeho těžby byla již dávno zapomenuta a z původního raně gotického kláštera se dochovaly pouze části, které prošly stavebními úpravami a dalším vývojem. Archeologové některé původní kamenické prvky nalezli, ale velká část zůstala skryta, nebo je ztracena. Cílem výzkumu bylo přesnější určení původu mramoru v kontextu poznání historie kláštera, regionu, původních stavebních technologií a také ověření možnosti využití dnes dostupných analytických metod pro určení provenience mramoru.

Obsah
1/ Úvod
2/ Mramor
3/ Žďársko
4/ Klášter Studnice blahoslavené Panny Marie / Fons Beatae Mariae Virginis
5/ Hledání původu mromoru použitého při stavbě kláštera
6/ O původu mramoru
O autorech
Resumé

Publikace vznikla jako výsledek projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, který byl podpořen programem Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v letech 2015–2017.