AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Články v odborných časopisech 2018

Belšík, O. a Bláha, J. Krovy a střechy zámku v Čechách pod Kosířem a jejich výpovědní hodnota. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2018, č. 316, s. 110-120. ISSN 1212-1134.
Bláha, J. Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 161-171. ISSN 1212-1487.
Gajdoš, L. a Šperl, M. Vliv technologie výroby na lomové vlastnosti ocelových trub. Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. 2018, roč. 98, č. 2, s. 52-57. ISSN 0032-1761.
Hasníková, H.; Kunecký, J. a Kloiber, M. Inovace v tesařských spojích. Stavebnictví. 2018, roč. 12, č. 11, s. 50-53. ISSN 1802-2030.
Hračov, S.;  Pospíšil, S. a Michálek, P. Stanovení aerodynamických součinitelů vnějších tlaků sedlových střech. Stavebnictví. 2018, roč. 12, č. 11, s. 42-49. ISSN 1802-2030.
Majtás, D.; Kreislová, K. a Turek, L. Selhání elektrických zařízení vlivem H2S. Koroze a ochrana materiálu. 2018, roč. 62, č. 2, s. 71-77. ISSN 0452-599X.
Náprstek, J. a Fischer, C. Semi-analytical stochastic analysis of the generalized van der Pol system. Applied and Computational Mechanics. 2018, roč. 12, č. 1, s. 45-58. ISSN 1802-680X.
Pirner, M. a Urushadze, S. Degradace železobetonu a dynamická odezva. Stavebnictví. 2018, roč. 12, č. 12, s. 48-52. ISSN 1802-2030.
Skružná, O.; Válek, J. a Hobst, L. Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou. Soudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 31-36. ISSN 1211-443X.