AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Impaktované články
Hasn, S.; Vavřík, D. a Pichotka, M. Improvement of TimePix energy resolution correcting threshold variations. Journal of Instrumentation. Roč. 14, January (2019), č. článku C01010. ISSN 1748-0221.
Huang, H.; Hao, R.; Zhang, W. a Huang, M. Experimental study on seismic performance of square RC columns subjected to combined loadings. Engineering Structures. Roč. 184, April (2019), s. 194-204. ISSN 0141-0296.
Válek, J.; Hughes, J.J.; Pique, F.; Gulotta, D.; van Hees, R. a Papayiani, I. Recommendation of RILEM TC 243-SGM: functional requirements for surface repair mortars for historic buildings. Materials and Structures. Roč. 52, č. 1 (2019), č. článku 28. ISSN 1359-5997.
Yang, Y. B.; Yau, J. D. a Urushadze, S. Scanning the modal coupling of slender suspension footbridges by a virtual moving vehicle. Engineering Structures. Roč. 180, February (2019), s. 574-585. ISSN 0141-0296.


Ostatní články
Drdácký, M. a Urushadze, S. Retrofitting of imperfect halved dovetail carpentry joints for increased seismic resistance. Buildings. Roč. 9, č. 48 (2019), č. článku 9020048. E-ISSN 2075-5309.


Konferenční příspěvky
Náprstek, J. a Fischer, C. Probability density determination by means of Gibbs entropy probability density.The international colloquium Dynamics of machines and mechanical systems with interactions. DYMAMESI 2019 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., 2019, (Kozień, M.; Zolotarev, I.; Pešek, L.), s. 31-38. ISBN 978-80-87012-70-3.
Urushadze, S. Pirner, M. The influence of bell’s swaying on neo-gothic cathedral. Structural analysis of historical constructions. An interdisciplinary approach. Amsterdam: Springer, 2019, (Aguilar, R.; Torrealva, D.; Moreira, S.; Pando, M.; Ramos, L.), s. 2170-2178. RILEM Bookseries, 18. ISBN 978-3-319-99440-6. ISSN 2211-0844.


Kapitoly v monografii
Balogh, K.; Slížková, Z. a Kreislová, K. The effects of bird excrements on copper and bronze. Structural analysis of historical constructions. An interdisciplinary approach. Amsterdam: Springer, 2019, (Aguilar, R.; Torrealva, D.; Moreira, S.; Pando, M.; Ramos, L.), s. 1940-1948. RILEM Bookseries, 18. ISBN 978-3-319-99440-6.
Hauková, P.; Frankeová, D. a Slížková, Z. Characterisation of historic mortars for conservation diagnosis. Historic mortars. Advances in research and practical conservation. Cham: Springer, 2019, (Hughes, J.; Válek, J.; Groot, C.), s. 109-118. ISBN 978-3-319-91604-0.
Janotová, D.; Nunes, Cristiana L.; Slížková, Z.; Frankeová, D. a Niedoba, K. High-performance repair mortars for application in severe weathering environments: frost resistance assessment. Historic mortars. Advances in research and practical conservation. Cham: Springer, 2019, (Hughes, J.; Válek, J.; Groot, C.), s. 155-168. ISBN 978-3-319-91604-0.
Leal, L. N. P.; Drdácký, M. a Slížková, Z. Flexural tests on consolidation effects on stone. Structural analysis of historical constructions. An interdisciplinary approach. Amsterdam: Springer, 2019. (Aguilar, R.; Torrealva, D.; Moreira, S.; Pando, M.; Ramos, L.), s. 725-733. RILEM Bookseries, 18. ISBN 978-3-319-99440-6.
MacWilliam, K. a Nunes, C. L. Towards a more realistic and effective use of sodium sulfate in accelerated ageing of natural stone. Structural analysis of historical constructions. An interdisciplinary approach. Amsterdam: Springer, 2019, (Aguilar, R.; Torrealva, D.; Moreira, S.; Pando, M.; Ramos, L.), s. 1949-1958. RILEM Bookseries, 18. ISBN 978-3-319-99440-6.
Slížková, Z. a Drdácký, M. Effects of various chemical agents on mechanical characteristics of weak lime mortar. Historic mortars. Advances in research and practical conservation. Cham: Springer, 2019, (Hughes, J.; Válek, J.; Groot, C.), s. 227-240. ISBN 978-3-319-91604-0.
Válek, J.; Skružná, O.; Petráňová, V.; Frankeová, D. a Jiroušek, J. Development of a small-scale lime kiln and experimental assessment of the produced quicklime. Historic mortars. Advances in research and practical conservation. Cham: Springer, 2019, (Hughes, J.; Válek, J.; Groot, C.), s. 265-289. ISBN 978-3-319-91604-0.
Witzany, J.; Pirner, M.; Zigler, R.; Čejka, T.; Urushadze, S. a Kubát, J. The response of masonry barrel vaults to repetitive static and dynamic loads and example of rehabilitation of historic barrel vaults. Structural analysis of historical constructions. An interdisciplinary approach. Amsterdam: Springer, 2019, (Aguilar, R.; Torrealva, D.; Moreira, S.; Pando, M.; Ramos, L.), s. 1471-1479. RILEM Bookseries, 18. ISBN 978-3-319-99440-6.


Aplikované výsledky
Kloiber, M.; Kunecký, J.; Tippner, J. a Souček, J. Užitný vzor. Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky. Datum udělení vzoru: 30.01.2019. Číslo vzoru: 32499.
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Waisserová; J., Wichterlová, Z. a Jiroušek, J. Památkový postup. Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie. Interní kód: PP-NAKI-012 ; 2019.