AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ostatní výsledky podle let

2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002

 

Aplikované výsledky 2020

 
Bayer, J.; Černý, M. a Urushadze, S. Snímač posunutí DSP01 pro sledování dynamické odezvy stavebních konstrukcí na nízkých úrovních. Interní kód: FVZ-NAKI-040-DSP01; 2020.
Hasníková, H.; Kulawiecová, K. a Kunecký, J. Dynamická 3D mapa objektu hotelu Intercontinental. Interní kód: MAP1-2020 ; 2020. Dostupný z: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/3D-model-Hotel-Intercontinental
Jehlík, J.; Drdácký, T. aPlos, J.; Loits, A.; Zdráhalová, J.; Rýpar, V.; Buryška, P.; Sedlák, J.; Cikán, M. a Kohout, M. Mapy atributů komplexní identity historického města. Interní kód: Mapy NAKI DG16P02R025.https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/BihCwVi7ksKRe6B?path=%2F
Jehlík, J.; Drdácký, T.; Plos, J.; Zdráhalová, J. a Rýpar, V. Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity. Interní kód: Metodika NAKI DG16P02R025; 2020. https://www.fa.cvut.cz/fakulta/ustavy/15119-ustav-urbanismu/puvod-a-atributy/naki_ii_dg16p02r025_metodika.pdf
Kloiber, M; Hrivnák, J.; Bryol, R. a Tippner, J. Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí. Interní kód: PP_DG26; 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432290
Kunecký, J. ArucoLT monitor. Interní kód: ArucoLT-1.0-2020; 2020. http://www.itam.cas.cz/Software/ArucoLT_monitor/index.html
Loits, A.; Drdácký, T.; Buzek, J. a Zadražil, T. Funkční vzorek nástroje na vytyčování úhlů - Groma D12 / D16 s otočnou korunou. Interní kód: FVZ1-2020-NAKI25; 2020.
Ramešová, M.; Valecký, Š.; Hlaváčková, J. aSekanina, A. Geografické horizonty působení telčských jezuitů. Interní kód: HIU-252/2020; 2020. https://taj-mapa.itam.cas.cz/
Stuchlíková, E.; Herichová, I.; Válek, J.; Tomanová, P.; Adámek, F.; Skružná, O.; Maříková-Kubková, J. a Vácha, B. Mapa stavebních prvků historických konstrukcí v archeologickém areálu pod III. nádvořím Pražského hradu. Interní kód: MAP-NAKI-012; 2020. http://www.calcarius.cz/gis-calcarius/projekt-malty/
Štefcová, P.; Kadeřábková, J.; Polák, L.; Valach, J. a Vavřík, D. Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína). Interní kód: CM-NAKI-022; 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432138
Trush, A. a Pospíšil, S. Parametrický generátor sněhu. Interní kód: PRT-GEN-TH02010324; 2020.
Trush, A.; Pospíšil, S.; Macháček, M. a Koukal, M. Měřicí zařízení pro ověřování parametrů generovaného sněhu. Interní kód: PRT-MER-TH02010324; 2020.
Urushadze, S.; Wolf, B. a Vála, O. Měřicí ústředna ACCSD pro dlouhodobý a krátkodobý záznam rychlých dějů pomocí seismických snímačů zrychlení. Interní kód: FVZ-NAKI-040-ACCSD; 2020.
Válek, J.; Skružná, O. a Kozlovcev, P. Složení sádro-vápenných malt pro opravu a doplňky historických interiérových štuků. 2020. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 15.09.2020. Číslo vzoru: 34372. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034372.pdf
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Waisserová, J.; Wichterlová, Z.; Frankeová, D. a Kotková, K. Doplnění raně barokní štukové výzdoby formou materiálové a technologické rekonstrukce. Interní kód: PP-NAKI-012-1 ; 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432143
Vopálenský, M. Bin-to-smv Converter. Software. Interní kód: BIN2smv-1.0-2020 ; 2020. Licenci poskytne: Michal Vopálenský, vopalensky@itam.cas.cz, tel: 567 225 343. Dostupný z: http://www.itam.cas.cz/Software/BIN2smv/index.html

Vopálenský, M. ToraBaC – TORATOM batch correction tool. Software. Interní kód: ToraBaC-1.0-2020; 2020. www.itam.cas.cz/Software/Torabac

 
 
Ostatní výsledky 2020
  
Bláha, Jiří. Dokumentace a průzkumy historických krovů. Workshop. Lhotka pod Štamberkem, 07.09.2020-11.09.2020.
Bobková, K.; Hnilicová, P.; Hnilica, O. a Ramešová, M. Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši – výstava na síti. Elektronický dokument. Praha: Historický ústav, 2020.
Drdácký, M. a Frankeová, D. Analýza zajištění zděných reliktů zříceniny hradu Štamberk. Výzkumná zpráva. Praha: Národní geopark Vysočina, 2020.
Drdácký, M. a Cacciotti, R. Cultural heritage resilience. Manual for owners and managers. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Drdácký, M.;  Cacciotti, R. a Kopecká, I. Odolnost kulturního dědictví. Manuál pro vlastníky a správce. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Drdácký, M.; Cacciotti, R. a Kopecká, I. Resilienz von Kulturerbe. Handbuch für Eigentümer und Manager. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Drdácký, M. a Zíma, P. Monitorování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze. Výzkumná zpráva. Praha: Diplomatický servis, 2020.
Frankeová, D.; Slížková, Z.; Jurkovská, L.; Koudelková, V. a Kozlovcev, P. Chemická a mineralogická analýza vzorku dlažby vodního prvku Na Brusce, Praha 6. Výzkumná zpráva. Praha: D plus projektová a inženýrská a.s., 2020.
Frankeová, D.; Jurkovská, L. a Slížková, Z. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Mšeno. Výzkumná zpráva. Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2020.
Frankeová, D.; Jurkovská, L. a Slížková, Z. Zpráva o výsledcích SEM-EDS analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Slapy. Výzkumná zpráva. Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2020.
Frankeová, D. a Slížková, Z. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Český dům, Moskva, Rusko. Výzkumná zpráva. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2020.
Frankeová, D.; Slížková, Z. a Jurkovská, L. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Nám. 1. máje čp. 86, Chomutov. Výzkumná zpráva. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2020.
Frankeová, D.; Slížková, Z. a Jurkovská, L. Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav. Výzkumná zpráva. Praha: Bohumil Pánek - Kamenosochařství a restaurátorství, 2020.
Gajdoš, L.; Šperl, M. a Šorm, F. Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva. Praha: Univerzita Pardubice, 2020. 21 s.
Gajdoš, L.; Šperl, M.; Šorm, F. a Bejdl, J. Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností VTL plynovodu – lokalita L177 (L177/1 a L177/2). Výzkumná zpráva. Praha: CEPS, 2020.
Hnilicová, P.; Hnilica, O.; Sekanina, A.; Petyniak, O.; Klíma, I.; Procházková, V.; Bobková, K. a Ramešová, M. Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Výstava. Telč, 10.06.2020-13.09.2020.
Jehlík, J.; Drdácký, T.; Buryška, P.; Koňata Dolejšová, K. a Lisecová, E.Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky. Výstava. Praha, 01.10.2020-15.11.2020.
Jehlík, J.; Plos, J. a Drdácký, T.; Zdráhalová, J. a Rýpar, V. Workshop III - Metodika mapování historických měst. Workshop. Praha 11.12.2020.
Juliš, K.; Kumpová, I.; Mynářová, J.; Polák, L.; Štefcová, P.; Valach, J.; Vavřík, D.; Wolf, B. a Zemánek, P. Nástroje paměti. Výstava. Praha, 12.11.2020-12.02.2021.
Kumpová, I. a Vopálenský, M. Analýza porozity sádrového odlitku na základě tomograficky získaných dat – pilotní měření pro ověření vhodnosti metody při zkoumání technologie výroby litých skulptur. Výzkumná zpráva. Telč: Národní galerie Praha, 2020. 
Kumpová, I. a Vopálenský, M. Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové. Výzkumná zpráva. Telč: Univerzita Hradec Králové, 2020.
Kumpová, I. a Vopálenský, M. Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min. Telč: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s.
Loits, A.; Drdácký, T.; Zadražil, T.; Buzek, J. Triangulace a zakládání měst - video. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Loits, A.; Drdácký, T.; Zadražil, T.; Buzek, J. a Lisecová, E. Animace použitých triangulačních modelů 26 měst v krocích. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Slížková, Z.; Frankeová, D. a Jurkovská, L. Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze sálu zámku Jezeří. Praha: GEMA ART International s.r.o., 2020. 14 s.
Slížková, Z.; Mácová, P.; Viani, A.; Frankeová, D.; Jurkovská, L. a Kozlovcev, P. Chemicko-mineralogická analýza vzorku štukového mramoru z výzdoby historického sekretáře (zámek Konopiště). Výzkumná zpráva. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. 17 s.
Slížková, Z. a Ševčík, R. Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě. Výzkumná zpráva. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2020.
Slížková, Z.; Ševčík, R. a Frankeová, D. Zpráva o výsledcích SEM-EDS a IEC analýzy omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze. Výzkumná zpráva. Praha: GEMA ART International s.r.o., 2020.
Stejskal, D.; Koudelová, J.; Dostál, T.; Tippner, J.; Kloiber, M.; Milch, J.; Baar, J.; Hess, D.; Zlámal, J.; Dvořák, L.; Bryol, R.; Kolář, T. a Vavrčík, H. Pod ochranou svatého Josefa. Příběh tesařského řemesla v českých zemích. Výstava. Rožnov pod Radhoštěm, 15.08.2020-31.12.2020.
Ševčík, R. Analýza vodorozpustných solí v cihlách (Landštejn). Výzkumná zpráva. Telč: Národní památkový ústav, 2020.
Ševčík, R. Analýza vybraných prvků metodou ICP-OES. Výzkumná zpráva. Telč: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2020.
Šperl, M.; Crha, P.; Gajdoš, L. a Hračov, S. Deformační účinky přejezdů těžkých strojů na zakopané potrubí. Výzkumná zpráva. 2020.
Šperl, M.; Gajdoš, L.; Šorm, F. a Vála, O. Dynamické a statické zkoušky materiálů bavlněných obleků figurín určených pro nárazové testy automobilů. Výzkumná zpráva. Praha: KTG, s.r.o. / Škoda auto, a.s., 2020. 28 s.
Šperl, M.; Gajdoš, L.; Slížková, Z. a Drdlová, M. Instrumented dynamic test of building materials. ICBMPT2020. International conference building materials, products and technologies. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2020. s. 9-9. ISBN 978-80-87397-33-6.
Šperl, M. a Gajdoš, L.; Dubinin, P. a Dubinin, S. Optimalizovaný matematický model návinu kompozitní skořepiny. Výzkumná zpráva. 2020
Šperl, M.; Vála, O. a Zíma, P. Zkoušky statické únosnosti čepu na smyk se snímačem síly 65 kN. Výzkumná zpráva. Praha: STROS-Sedlčanské strojírny, a.s., 2020. 4 s.
Tomanová, P.; Herichová, I.; Maříková-Kubková, J.; Stuchlíková, E. a Válek, J. The archaeological areas of Prague Castle: a laboratory for the development of methods and documentation in heritage preservation. 26th EAA Virtual Annual Meeting. Abstract book. Prague: European Association of Archaeologists, 2020, s. 495. ISBN 978-80-907270-7-6.
Urushadze, S.; Pirner, M.; Drdácký, M.; Hračov, S.; Michálek, P.; Witzany, J.; Wolf, B.; Vála, O. a Černý, M. Památky v pohybu. Výstava. Plasy, 01.09.2020-01.11.2020,
Válek, J.; Skružná, O. a Kozlovcev, P. Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Praha: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2020. 30 s.
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Frankeová, D.; Svoboda, M.; Ševčík, R. a Kotková, K. Průzkum malt románské kaple ve věži hradu Landštejn. Výzkumná zpráva. Praha: Zuzana Wichterlová a Jana Waisserová, 2020. 27 s.
Vopálenský, M. a Kumpová, I.Region of interest tomography. Výzkumná zpráva. Telč: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020.
Vopálenský, M. Výzkumná zpráva. Velkoplošný rentgenový scan mozaiky s vysokým rozlišením. Telč: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 6 s.
Vopálenský, M. a Kumpová, I. Výzkumná zpráva. Tomografie archeologického nálezu – nádoby s mincemi. Telč: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 15 s.

Vopálenský, M. a Kumpová, I. Výzkumná zpráva. Tomografie nálezů přírodního zlata. Telč: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 24 s.

 

Aplikované výsledky 2019

 

Fíla, T.; Drdácký, M.; Kytýř, D. a Vavřík, D. Zařízení pro mechanické zkoušky čtyřbodovým ohybem během rentgenového zobrazování, zejména 4D výpočetní tomografií. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR v. v. i. Datum udělení patentu: 19.06.2019. Číslo patentu: 307897. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307897.pdf
Fíla, T. a Vavřík, D. Zařízení pro skenování soch. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 10.07.2019. Číslo patentu: 307920. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307920.pdf
Dvořák, L.; Baar, J.; Tippner, J. a Kloiber, M. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 26.03.2019. Číslo vzoru: 32697. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
Kloiber, M.; Kunecký, J.; Tippner, J. a Souček, J. Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky. Datum udělení vzoru: 30.01.2019. Číslo vzoru: 32499. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032499.pdf
Vavřík, Daniel. Zařízení pro nedestruktivní zkoumání vrstevnaté struktury. 2019. Vlastník: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 30.12.2019. Číslo vzoru: 33590. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033590.pdf
Dostál, T.; Dvořák, L.; Baar, J. a Kloiber, M. Funkční vzorek nátěrové hmoty na bázi albuminu na dřevěném stropě domu č. p. 43 z Nové Lhoty ve skansenu ve Strážnici. Interní kód: FVZ2-2019-DG26; 2019.
Hasníková, H. a Kunecký, J. Zkušební pomůcka pro dlouhodobé testování dřevěných spojovacích prostředků. Interní kód: FVZ-1-2019-TJ412; 2019.
Kloiber, M. Funkční vzorek – Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru. Interní kód: FVZ1-2019-DG26; 2019.
Loits, A.; Drdácký, T.; Buzek, J. a Zadražil, T. Funkční vzorek nástroje na vytyčování úhlů – Groma D12 /D16. Interní kód: FVZ1-2017-NAKI25; 2019.
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Frankeová, D.;Kotková, K.; Jiroušek, J. a Viani, A. Funkční vzorek. Malty pro doplňky drobné štukové výzdoby. Technologická kopie raně barokní štukové výzdoby Tencallova sálu na zámku Červená Lhota. Interní kód: FVZ_NAKI12_4; 2019.
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Maříková Kubková, J.; Herichová, I.; Jiroušek, J.;Frankeová, D.; a Kotková, K. Funkční vzorek. Malta pro opravu a doplňky románského opukového zdiva. Technologická kopie románské malty z areálu Pražského hradu. Interní kód: FVZ_NAKI12_3; 2019.
Vavřík, D. a Fíla, T. Skener kombinující výpočetní tomografii a fluorescenční zobrazování. Interní kód: NAKI2-022_Skener_CT_XRF; 2019.
Vavřík, D. a Žemlička, J. Laboratorní RTG profilometr pro nedestruktivní zkoumání vrstevnaté struktury pomocí ostré hrany plochého svazku. Interní kód: NAKI006_PROFILOMETR; 2019.
Wolf, B.; Šperl, M. a Gajdoš, L. Lokální měřící systém pro tenzometrii. Interní kód: FVZ-2019-TE02000162; 2019.
Valach, J. a Beneš, P. Application for rendering of 3D digital models of objects.
Interní kód: NAKI22-PSto3D-2019.
http://www.itam.cas.cz/Software/PSto3D/index.html
Vopálenský, M. DexelaIF 1.0 – controlling software for Varex Dexela 1512 X-ray detectors.
Interní kód: DexelaIF-1.0-2019.
www.itam.cas.cz/software/dexelaif/
Vopálenský, M. XRD.py 1.0 – Python library for controlling XRD flat panel detectors.
Interní kód: XRD.py-1.0-2019.
http://www.itam.cas.cz/Software/xrdpy/
Hasníková, H.; Kunecký, J. a Kulawiecová, K. Dynamická 3D mapa objektu železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Interní kód: MAP1-2018; 2019. https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/3D-model-nadrazi-Vitkovice
Šperl, M.; Gajdoš, L. a Wolf, B. Metodika č. 25/01/UTAM19 k nízkonákladovému krytí chránícího zakopané technologické infrastrukturní objekty před účinky kumulativních náloží. Interní kód: CAMPT 25/01/UTAM19; 2019.
Válek, J; Skružná, O.; Kozlovcev, P.;Waisserová, J.; Wichterlová, Z. a Jiroušek, J. Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie. Interní kód: PP-NAKI-012 ; 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387718
Urushadze, S. Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ČSN 73 0040; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; 2019.
 
Ostatní výsledky 2019
 
Drdácký, M. Inspection of endangered cultural heritage assets in Iran. Výzkumná zpráva. Praha/Telč: ICOMOS ISCARSAH, 2019.
Frankeová, D. a Jurkovská, L. Výzkumná zpráva č. 2019/102. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Kutná Hora, kostel sv. Jakuba. Praha: ČVUT v Praze Kloknerův ústav, 2019. 
Frankeová, D. a Jurkovská, L. Výzkumná zpráva. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Jakubská ul., Praha. Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2019.
Frankeová, D. a Jurkovská, L. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: vodní dílo Klavary. Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2019.
Frankeová, D. a Jurkovská, L. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Most Legií, Praha. Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2019.
Gajdoš, L. a Šperl, M. Effects of steel pipe segment straightening on tensile and fracture mechanical properties of resulting semiproducts. XLVII International Conference “Advanced Problems in Mechanics". APM 2019. Book of abstracts. St. Petersburg: Polytech, 2019.
Gajdoš, L.; Šperl, M. a Šorm, F. Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva. Praha: Pražská plynárenská Servis distribuce a.s., 2019.
Hasníková, H.; Kunecký, J.; Hataj, M.; Tyrová, M.; Milch, J. a Suchomelová, P. Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení. Výzkumná zpráva. Praha: Technologická agentura ČR, 2019.
Hračov, S. a Macháček, M. Distribution of the external wind pressure coefficients on the surface of the façade of the high‐rise building "KINEUM" determined from the wind tunnel measurements. Výzkumná zpráva. Praha: Fenestra Wieden, 2019.
Jehlík, J.; Drdácký, T.;Rýpar, V. a Buryška, P. Workshop II - Vztah mapování historických měst a jejich obrazu. Bratislava, 05.12.2019-05.12.2019.
Kratěna, J. Poznámky k novému zákonu o znalcích. Znalec. 2019, 29(2), s. 5-7. ISSN 1335-1133.
Kratěna, J. Revizní znalecký posudek ve věci opatření k odvrácení škody. 2019.
Kratěna, J. a Urushadze, S. Znalecký posudek opěrné zdi železniční trati. 2019.
Kumpová, I. a Vopálenský, M. Tomografický výzkum historických kovových náramků. Výzkumná zpráva. Telč: Hornické muzeum Příbram, 2019.
Machová, D. a Zárybnická, L. a Majtás, D. Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku Nanofusion na dřevinách - buk a dub. Výzkumná zpráva. Telč: Nano Fusion s.r.o., 2019.
Milch, J.; Suchomelová, P.; Hasníková, H.; Hataj, M.; Brabec, M. a Kunecký, J. The stress-strain behavior of joint components in the surrounding of oak dowels. Proceedings of the 62nd International Convention of Society of Wood Science and Technology. Monona: Society of Wood Science and Technology, 2019. s. 320-321. ISBN 978-0-9817876-9-5.
Náprstek, J. a Fischer, C. a Pospíšil, S. Modeling of the quasi-periodic galloping response type under combined harmonic and random excitation. The Sixteenth International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing. [S.l.]: Oxfordabstracts.com, 2019.
Ramešová, M. a Valecký, Š. Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti. Workshop. Praha, 07.11.2019-07.11.2019.
Slížková, Z. Historic mortars. Učební text. 2019.
Slížková, Z. Konsolidace omítek a kamene na památkových objektech. Učební text. 2019.
Slížková, Z. Výzkumná zpráva. Experimentální studie vlivu ošetření vápenné omítky na její mechanické vlastnosti. Praha: ÚTAM AV ČR v. v. i., 2019.
Slížková, Z. Zdroje solí a jejich působení ve zdivu. Učební text. 2019.
Slížková, Z. a Frankeová, D. Metody stanovení materiálových vlastností. Učební text. 2019.
Slížková, Z. a Jurkovská, L. Mikroskopický rozbor omítky z fasády budovy ZŠ Na Smetance 1 v Praze 2. Zpráva. Praha: Vojtěch Adamec, 2019.
Slížková, Z. a Mácová, P. a Frankeová, D. a Koudelková, V. a Jurkovská, L. Chemicko-mineralogická analýza souboru vzorků umělého mramoru z kostelních oltářů a palácových interiérů v ČR. Výzkumná zpráva. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2019.
Tomanová, P.; Herichová, I.; Maříková-Kubková, J.; Válek, J. a Stuchlíková, E.Medieval buildings under the III. Courtyard of Prague Castle. Heritage management and evaluation of the actual and future risks. Beyond paradigms. 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019). Abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, 2019. s. 259. ISBN 978-80-907270-6-9.
Válek, J.; Skružná, O. a Kozlovcev, P. Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA. Výzkumná zpráva. Praha: Praha, 2019.
Válek, J.; Skružná, O.; Kozlovcev, P.; Kotková, K.; Jiroušek, J.; Wichterlová, J. a Waisserová, J. Vápno a písek – univerzální materiál historických staveb a jejich dekorací. Workshop. Sv. Jan pod Skalou/skanzen Solvayovy lomy, 10.10.2019-11.10.2019.
Vopálenský, M. a Kumpová, I. Velkoplošné scany obrazů s vysokým rozlišením. Výzkumná zpráva. Telč: Univerzita Pardubice, 2019.
Zíma, P. a Drdácký, M. Monitorováni pohybů hřbitovního kostela Všech svatých v Kutné Hoře - Sedlci. Výzkumná zpráva. Praha: Římskokatolická farnost Sedlec, Kutná Hora, 2019.

 

2017

Ševčík Radek, Slížková Zuzana, Mácová Petra
Zařízení na výrobu čistého vateritu, The apparatus for the production of pure vaterite, 2017

Bláha Jiří, Růžička P.
Historic scaffolding prior to the industrial revolution, 2017

Děd J., Bláha Jiří, Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Hrivnák Jaroslav
Historické dřevěné konstrukce údržba, opravy, diagnostika, Historical timber constructions, maintenance and repairs, 2017

Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin
Vliv zeminy nad plynovodním potrubím na jeho napjatost, Deformation behavior of the buried pipeline, 2017

Fíla Tomáš, Vavřík Daniel
Víceosé zařízení pro provádění rentgenových měření, zejména počítačové tomografie, 2017

Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené středové a povrchové části trámu (H2) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber member (H2)\nfrom a timber framed polygonal barn, 2017

Dvořák L., Kloiber Michal, Tippner J., Bryol R., Dvořák T.
Ruční opracování dřeva a jeho povrchové úpravy, Manual woodworking and its surface treatment, 2017

Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené středové části trámu (I2) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber member (I2) from a timber framed polygonal barn, 2017

Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené spodní a vrchní části sloupku (III) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber column (III)\nfrom a timber framed polygonal barn, 2017

Dvořák L., Tippner J., Kloiber Michal
Funkční vzorek olejových barev pro obnovu Libušína na Pustevnách, Functional sample of oil paints for restoration of Libušín on Pustevny, 2017

Dvořák L., Tippner J., Kloiber Michal
Funkční vzorek olejových barev pro obnovu hotelu Jurkovičova domu v Luhačovicích., Functional sample of oil paints for restoration of coulour paintings of facade of the Jurkovič\nHouse in Luhačovice., 2017

 2016

Bláha Jiří, Kovářová K., Buzek Jaroslav, Panáček Michal, Cihla M., Rafl T., Hejný L., Rybařík V., Chamra S., Schröfel J.
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny., Criteria for selecting, preparation and processing of a replacement stone for ashlar masonry restoration ? sedimentary rocks, 2016
Bláha Jiří, Kovářová K., Buzek Jaroslav, Panáček Michal, Cihla M., Rafl T., Hejný L., Rybařík V., Chamra S., Schröfel J.
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří, Repair of the parapet walk with battlements made from sandstone ashlar masonry with the regard to its visual authenticity and historic values ? implemented sample procedure, 2016
Slížková Zuzana, Frankeová Dita, Tišlová R.
Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu, Methodology for determining the relevant material characteristics of historical building materials for the restoration intervention, 2016
Tišlová R., Slížková Zuzana, Novotná Adéla, Frankeová Dita, Kuneš Petr, Ďoubal J.
Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah, The methodology for determining limits and intervals of important material characteristics, repair materials and technologies for compatible intervention, 2016
Machačko Luboš, Gláser Petr, Bartoš Ladislav, Bayer Karol, Ďoubal J., Justa Petr, Vojtěchovský J., Krhánková K., Vácha Zdeněk, Wichterlová Z.
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu, The methodology for the selection of appropriate restoration work, 2016
Gláser Petr, Chlád Jan, Ďoubal J., Justa Petr, Vojtěchovský J.
Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu, Determining the economic performance of restoration work, 2016
Kunecký Jiří, Fajman P., Hasníková Hana, Kuklík P., Kloiber Michal, Sebera V., Tippner J.
Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí, Lapped scarf joints for repairs of historical structures, 2016
Kloiber Michal, Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Sebera V., Tippner J., Fajman P., Růžička P., Stejskal David
Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí, The use of carpentry joints for the repair of historical structures, 2016
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel
A multi-axial apparatus for carrying out x-ray measurements, particularly computed tomography, 2016
Drdácký Miloš, Urushadze Shota, Papadopoulou K.
Contribution of imperfect fibre or geonet reinforced rendering to out-of-plane behaviour of masonry walls, 2016
Wolf Benjamin, Šperl Martin, Gajdoš Ľubomír
Zařízení pro měření útlumu rychlosti rychlých projektilů při jejich průniku různými hmotami, Device for measurement of fast projectiles speed decrement during their penetration through various substances, 2016
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Pařízek P.
Vliv přetížení plynovodního potrubí na charakteristiky houževnatosti, Effect of overloading of gas pipeline on toughness characteristics, Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2016 Praha: Český plynárenský svaz, 2016, 2016
Kumpová Ivana, Kytýř Daniel, Fíla Tomáš, Veselý V., Trčka T., Vopálenský Michal, Vavřík Daniel
Time lapse tomography of fracture progress in silicate-based composite subjected to the loading a combination with acoustic emission scanning, XVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 2016
Kumpová Ivana, Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Vavřík Daniel, Jandejsek Ivan, Jakůbek Jan, Gantar A.
Fast X-ray CT of the low attenuation specimen during loading experiment, 2016
Drdácký Miloš, Zíma Pavel, Wolf Benjamin
Přístroj pro měření nasákavosti, Device for measuring water uptake, 2016
Vavřík Daniel, Jakůbek Jan, Lauterkranc J., Kumpová Ivana, Vopálenský Michal, Žemlička J.
Multimodal analysis of cultural heritage artefacts utilizing computed tomography and X-ray fluorescence imaging, 2016
Kreislová Kateřina, Geiplová Hana, Turek L., Majtás Dušan
Corrosion problems in specific indoor microclimates, 2016
Kreislová Kateřina, Geiplová Hana, Majtás Dušan
Long-term study of structural metals' atmospheric corrosion in the Czech Republic, 2016
Kreislová Kateřina, Geiplová Hana, Barták Z., Majtás Dušan
Atmospheric corrosion models, 2016
Majtás Dušan, Mácová Petra, Sotiriadis Konstantinos, Kreislová Kateřina
Koroze mědi ve vnitřním prostředí za přítomnosti sulfanu, Copper corrosion in indoor with the presence of hydrogen sulfide, 2016
Valach Jaroslav, Koudelková (Petráňová) Veronika, Bryscejn Jan, Štefcová P.
Use of 3D digital model for estimation of composition of medieval coins, 2016
Dolejš N., Křena J., Stauch M., Bašta J., Roškanin P., Sedláček R., Růžička M., Dvořák M., Padovec Z., Kytýř Daniel, Minster Jiří, Fíla Tomáš, Šleichrt Jan, Doubrava R., Šedek J., Kadlec M., Bělský P., Michalcová L., Hron R., Růžek R., Růžička P.
Demonstrátor výlisku z pelet, Stamped demonstrator of pellets, 2016
Křena J., Roškanin P., Bašta J., Kytýř Daniel, Minster Jiří, Fíla Tomáš, Šleichrt Jan, Sedláček R., Růžička M., Růžička P., Padovec Z.
Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet, Demonstrator of external fixation device form pelets, 2016
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Wolf Benjamin, Štefcová P., Pech M.
Záznamník transportu (snímač pro monitoring parametrů prostředí, vibrací a otřesů v průběhu transportu předmětů kulturního dědictví), Transport recorder (sensor monitoring parameters of internal environment, vibrations and shock during transport of cultural heritage objects), 2016
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Soubor jednoduchých čidel pro monitorování parametrů vnitřního prostředí v uzavřených či nesnadno přístupných prostorách (např. výstavní vitríny, odlehlé depozitáře atp.), Set of simple sensors for monitoring of internal environment parameters in remote buildings and in inaccessible spaces (exhibition showcases and depositories), 2016
Havlín J., Slavíková M., Válek Jan, Pavelka K.
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí, Methodology of the use of non-invasive surveying methods - ground-penetrating radar, impact-echo method and ultrasonic transmission measurement of the surface to assess the condition and construction details of the sandstone coat of buildings, 2016
Havlín J., Slavíková M., Gláser Petr, Válek Jan, Pavelka K., Panošová Hucková M.
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR), Survey of the facial sandstone masonry of the stone coat of historic structures with the use of non-invasive analytical techniques of ground-penetrating radar, 2016


2015

Urushadze Shota, Pospíšil Stanislav, Guštar Milan
Záznamová jednotka časově proměnných veličin, Recording device with counter of mechanical vibrations RN-DAT, 2015, plný text
Drdácký Miloš, Urushadze Shota, Černý Miloš, Vála Ondřej
Disipativní kotva pro spojení dřevěných stropů se zdivem s tlumením seismických účinků, Dissipative anchor for connection the brickwork to wood ceilings with damping seismic effects, 2015, plný text
Major Štěpán, Vavřík Daniel
Přenosné zařízení pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu, The portable device for determining mechanical the strength of building materials, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel
Víceosé zařízení pro provádění rentgenových měření, zejména počítačové tomografie, Multi-axis device for performing X-ray measurements, particularly computed tomography, 2015, plný text
Kocour Vladimír, Valach Jaroslav, Černý Miloš, Wolf Benjamin
Reflektometr, Reflectometer, 2015, plný text
Major Štěpán
Program pro řízení zkušebního stroje a výpočet mechanických charakteristik materiálu, The program for control of testing machine and for determination of mechanical characteristics of the brittle building materials, 2015
Vrba David, Bryscejn Jan, Valach Jaroslav
Software for computing reconstructions of 3D surfaces obtained by Coded photometric stereo method (CPS) - Rug for CPS ? (Rapid Universal GUI for Coded Photometric Stereo), 2015
Slížková Zuzana, Frankeová Dita, Nunes Cristiana Lara, Janotová (Křivánková) Dana, Hauková Petra
Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb, Preparation of plaster with increased frost resistance for repair of historic buildings, 2015, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Brynych A.
Vliv vlastností tepelně ovlivněné oblasti podélného svaru na integritu plynovodního potrubí, Influence of the properties of the heat affected zones of longitudinal welds on gas pipeline integrity, 2015, plný text
Křístek Vladimír, Kunrt J., Škaloud Miroslav, Urushadze Shota
The cumulative damage process induced by unavoidable imperfections of lamella flanges, Advances in steel structures. IJSSD 2015. Symposium on progress in structural stability and dynamics Lisbon: University of Lisbon, 2015, 2015, plný text
Škaloud Miroslav, Zörnerová Marie, Urushadze Shota
Post-buckled behaviour and breathing-induced fatigue in thin-walled steel plated structures, Advances in steel structures. IJSSD 2015. Symposium on progress in structural stability and dynamics Lisbon: University of Lisbon, 2015, 2015, plný text
Niedoba Krzysztof, Novák Vladimír, Slížková Zuzana
Vrstvený výrobek z částic živočišného materiálu a pojiva, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu, Layered material, made of bio-waste derived particles and binder, the way and instrumentation of its manufacture, 2015, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P.
Navrhování celodřevěných tesařských spojů, Designing wooden carpentry joints, 2015, plný text
Janotová (Křivánková) Dana, Slížková Zuzana
Suchá maltová směs pro výrobu vápenopucolánové omítky se zvýšenou mrazuvzdorností, Ready mixed dry lime-pozzolanic render designed to increase the render frost resistance, 2015, plný text
Slížková Zuzana, Frankeová Dita
Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu, Strengtheninig of whitish degraded porous limestone by suspension of nanoparticles of calcium hydroxide in alcohol, 2015, plný text
Slížková Zuzana, Frankeová Dita
Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu, Strengthening of historic lime plaster by dispersion of nanoparticles of calcium hydroxide in alcohol, 2015, plný text
Drdácký Miloš, Zíma Pavel
Laboratorní přístroj pro měření nasákavosti materiálu, Laboratory instrument for measuring water absorption material, 2015, plný text
Drdácký Miloš, Zíma Pavel
Přenosný měřič nasákavosti, Portable meter of water absorption, 2015, plný text
Koudelková (Petráňová) Veronika, Valach Jaroslav, Kocour Vladimír
Microscopical study of polymeric coating degradation used as a protective layer on glass, Microscopy Conference 2015 Proceedings Göttingen: DGE, 2015. s. 77-78, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Valach Jaroslav, Šleichrt Jan, Zlámal Petr, Bryscejn Jan
Zařízení pro vytváření digitalizovaných 3D modelů pomocí metody fotometrického sterea s telecentrickými osvětlovači a projekční mřížkou, Experimental device for development of digital 3D models using photometric stereo method with telecentric illuminators and telecentric pattern projector, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Zlámal Petr
8 Axis Photometric Stereo Control Software, 2015
Valach Jaroslav
Modulární systém senzorů, Modular sensors system, 2015, plný text
Juliš Karel
Modulární systém automatizovaného monitorování muzejních prostředí. Technologické komponenty, část I, Modular system of automatic monitoring of museum environment. Technology components, Part I, 2015, plný text
Valach Jaroslav, Wolf Benjamin
Modulární systém senzorů. Záznamník transportu, Modular sensors system. Transport monitoring register, 2015, plný text
Valach Jaroslav, Wolf Benjamin, Paulová E., Urushadze Shota
Posouzení vibrací v muzejním prostředí, Assessment of vibrations in museum´s environment, 2015
Štefcová P., Pech M., Kotyk M., Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Wolf Benjamin
Využití moderních informačních a komunikačních technologií v preventivní péči o předměty kulturního dědictví, Using modern information and communication technologies in preventive care of objects of cultural heritage, 2015
Štefcová P., Pech M., Valach Jaroslav, Juliš Karel
Automatic MUSeum monitorING ? databázový systém pro správu klimatických dat naměřených v prostředí muzeí a galerií, Automatic MUSeum monitorING - database system for managing climate data measured in the environment of museums and galleries, 2015
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Systém demonstrující propojení mezi sběrným serverem, jednotkami v lokalitách a mobilním uživatelským terminálem, System demonstrating the link between the collection server units in localities and a mobile user terminal, 2015
Štefcová P., Pech M., Kotyk M., Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Wolf Benjamin
Workshop zaměřený na preventivní péči o předměty kulturního dědictví v muzeích, archivech, galeriích a dalších institucích, Workshop on preventive care for objects of cultural heritage in museums, archives, galleries and other institutions, 2015
Kumpová Ivana, Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Jandejsek Ivan, Kersner Z.
Application of micro-CT testing in the analysis of the silicate matrix composites, Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015) Bad Breisig: The Web's Largest Open Access Database of Nondestructive Testing (NDT), 2015, 2015, plný text
Vavřík Daniel, Jakůbek Jan, Pichotka M., Kumpová Ivana
Material decomposition utilizing dual energy computed tomography, Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015) Bad Breisig: The Web's Largest Open Access Database of Nondestructive Testing (NDT), 2015, 2015, plný text
Slížková Zuzana, Niedoba Krzysztof
Způsob výroby disperze částic hydroxidu vápenatého a zařízení k provádění tohoto způsobu, A way of production of dispersion of calcium hydroxide and the instrumentation for its realization, 2015
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana, Frankeová Dita, Hauková Petra
Vápenná vnitřně hydrofobní malta, Lime mortar with internal hydrophobicity, 2015, plný text
Zíma Pavel, Wolf Benjamin
Měření nasákavosti historických povrchů, Measuring of absorbency of historic surfaces, 2015
Válek Jan, Panáček Michal, Kodera P.
Kámen a vápno, Stone and lime, 2015
Kreislová Kateřina, Geiplová Hana, Skořepová I., Skořepa J., Melichar J., Majtás Dušan
Method for creation of actual maps of atmospheric corrosivity for the Czech Republic, EUROCORR, 2015
Kloiber Michal
Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu, Measuring strength and modulus of deformability of wood in compression parallel to the grain in a bored hole by a small jack\n, 2015, plný text
Pospíšil Stanislav, Buljac Andrija, Kuznetsov Sergeii, Kozmar H.
Influence of vehicles on bridge flutter and galloping, 2015 Symposium on progress in wind engineering and structural dynamics New Taipei City: Tamkang University, 2015. s. 3-6, 2015, plný text
Urushadze Shota, Yau J. D., Frýba Ladislav
Experimental and theoretical studies of indirect bridge frequency measurement using a passing vehicle, 2015 Symposium on progress in wind engineering and structural dynamics New Taipei City: Tamkang University, 2015, 2015, plný text
Fischer Cyril, Fischer Ondřej, Frýba Ladislav
Simultaneous effect of a moving load and a ground motion on a simple beam: numerical approach, 2015 Symposium on progress in wind engineering and structural dynamics New Taipei City: Tamkang University, 2015. s. 51-54, 2015, plný text
Válek Jan, van Halem Eveline, Frankeová Dita, Hauková Petra, Panáček Michal, Skružná (Tomanová) Olga, Jiroušek Josef, Frankl Jiří
Horká vápenná malta, Hot lime mortar, 2015
Válek Jan, Stuchlíková Eva, Bryscejn Jan, Panáček Michal, Řihošek Jaroslav, Kozlovcev Petr, Kůrková I., Zeman Antonín, Skružná (Tomanová) Olga, Matas Tomáš, Ebel M., Kodera P., Maříková-Kubková Jana, Herichová Iva, Suchý Marek, Tomanová Pavla
Mapy historických a současných surovinových zdrojů a technologií pro výrobu vápenných pojiv, Maps of historic and contemporary raw material sources and technologies for production of lime binders, 2015
Válek Jan, Matas Tomáš, Jiroušek Josef, van Halem Eveline, Hauková Petra, Frankeová Dita, Frankl Jiří, Skružná (Tomanová) Olga, Panáček Michal
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií, Desing and production of specialized lime binders for restoration of monuments using historical technologies, 2015, plný text
Válek Jan, Ebel M., Maříková-Kubková Jana, Herichová Iva, Suchý Marek, Kodera P., Zeman Antonín, Jiroušek Josef, Bryscejn Jan, Frankl Jiří, Hauková Petra, Frankeová Dita, Tomanová Pavla, Panáček Michal, Skružná (Tomanová) Olga
Výstava Calcarius čili vápeník, Calcarius alias Limeburner, 2015
Major Štěpán, Vavřík Daniel
Přenosné zařízení pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu, Portable device for assessment of mechanical properties of building materials, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Valach Jaroslav, Vrba David, Zlámal Petr, Bryscejn Jan
Integrální zařízení pro tvorbu digitalizovaných 3D modelů objektů pomocí metody fotometrického sterea, Integral device for development of digital 3D models using photometic stereo method, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Kumpová Ivana, Jandejsek Ivan, Vopálenský Michal
Modulární systém pro provádění RTG měření zejména metodami DECT a DSCT, Modular X-ray system particularly designed for DSCT and DECT methods, 2015, plný text
Juliš Karel, Valach Jaroslav, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic, Methodology for monitoring and evaluation of light parameters and biological indicators of internal environment depositories and expositions, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Jakůbek Jan
Systém pro velkoplošné skenování plochých objektů, X-ray system for large-area scanning of flat objects, 2015, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel
Kalibrační systém pro energeticky citlivou radiografii a tomografii, Calibration system for energy sensitive X-ray radiography and tomography, 2015, plný text
Král Radomil, Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Wolf Benjamin
Experimentální topná tělesa ke sledování vývoje termální stratifikace vzdušného proudu ve větrném tunelu, Experimental heating set-up for simulation of thermal stratification effects of the airflow in the wind tunnel, 2015
Král Radomil, Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Wolf Benjamin
Experimentální válec k měření účinků interakce větrného proudu a ohřívaného tělesa s ohledem na stanovení termálně konduktivních změn a jejich dopad na vzdušnou turbulenci, Experimental circular cylinder for studying thermal-flow interaction with respect to changes in thermal conduction and its impact on turbulent flow characteristics, 2015
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Fotosenzor, Photosensor, 2015
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Bio-senzor na detekci lezoucího hmyzu, Biosensor for crawly insect detection, 2015
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Bio-senzor pro detekci polétavého hmyzu, Biosensor for flying insect detection, 2015


2014

Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Bejdl J.
Zařízení zajišťující kontinuální dodávku vysokotlaké vody pro purifikační účely, Device providing high pressure water for purification purposes, 2014, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Valach Jaroslav, Vrba David, Zlámal Petr, Bryscejn Jan
Integrální zařízení pro tvorbu digitalizovaných 3D modelů objektů pomocí metody fotometrického sterea, Integral device for development of digital 3D models of objects using photometric stereo method, 2014, plný text
Kytýř Daniel, Zlámal Petr, Růžička M.
Book of abstract, XIIIth Youth symposium on experimental solid mechanics, 2014
Hračov Stanislav
Analysis of guyed masts and towers GMAST ver. 2.0, 2014
Kloiber Michal, Drdácký Miloš
Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru (wood testKLOIBer), Device for in-situ measuring of conventional compressive strength and the module of deformation by opening clamps in a drilled hole (wood testKLOIBer), 2014, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Auto-parametric multi-modal vibration of a continuous slender structure due to seismic excitation, In Proceedings of the second European conference on earthquake engineering and seismology. Istanbul, 2014, S. 235, 2014, plný text
Drdácký Miloš, Frankeová Dita, Janotová (Křivánková) Dana, Mlázovský V.
Portland cement cocciopesto mortar for repairs to outdoor pavements, 2014, plný text
Maddox J. J., Drdácký Miloš, Kloiber Michal
In situ assessment of strength of historic wood, 2014, plný text
Kloiber Michal, Kunecký Jiří, Tippner J., Sebera V.
A new diagnostic device for in-situ determination of conventional strength and modulus of deformability in compression of wood parallel to fiber, Conference Proceedings of 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Mexico City : Instituto de Ingeniería UNAM, 2014, 2014, plný text
Kunecký Jiří, Sebera V., Tippner J., Kloiber Michal
Numerical assessment of behavior of a historical Central European wooden joint with dowel subjected to bending, Conference Proceedings of 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Mexico City : Instituto de Ingeniería UNAM, 2014, 2014, plný text
Tippner J., Milch J., Sebera V., Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Navrátil M.
Finite-element analysis of a historical truss reconstructed with a traditional all-wooden joints, Conference Proceedings of 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Mexico City : Instituto de Ingeniería UNAM, 2014, 2014, plný text
Fíla Tomáš, Kytýř Daniel, Minster Jiří
Experimentální zařízení pro provádění creepových zkoušek v tahu, Experimental device for creep testing in tension, 2014, plný text
Fíla Tomáš, Vavřík Daniel, Valach Jaroslav, Vrba David, Zlámal Petr, Bryscejn Jan
Integrální zařízení pro vytváření digitalizovaných 3D modelů metodou kódovaného fotometrického sterea, Experimental device for development of digital 3D models using coded photometric stereo method, 2014, plný text
Major Štěpán, Vavřík Daniel
Přenosné zařízení pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu, Portable device for assessment of mechanical properties of building materials, 2014, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Arciszewska-Kędzior Anna, Stejskal David
Celodřevěný plátový spoj se čtyřmi kolíky a šikmými čely, All-wood lap joint with four pins and oblique faces, 2014, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Arciszewska-Kędzior Anna, Stejskal David
Celodřevěný plátový spoj s jedním hmoždíkem a šikmými čely, All-wood lap joint with one key and oblique faces, 2014, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Arciszewska-Kędzior Anna, Stejskal David
Celodřevěný plátový spoj se dvěma hmoždíky a šikmými čely, All-wood lap joint with two keys and oblique faces, 2014, plný text
Juliš Karel, Valach Jaroslav, Štefcová P.
AMUSING. Software pro jednotlivé funkcionality Jednotného systému dálkového on-line monitorování environmentálních parametrů depozitářů a expozic, AMUSING. Software for individual functionalities of Unified modular system of remote on-line monitoring of environmental parameters of depositories and expositions, 2014
Drdácký Miloš, Zíma Pavel, Wolf Benjamin
Měřič nasákavosti s mikrotrubicí, Meter of water absorption with microtube, 2014, plný text
Drdácký Miloš, Zíma Pavel
Měřič nasákavosti pro kontinuální měření, Meter of water absorption for continuous measurement, 2014, plný text
Fíla Tomáš, Zlámal Petr, Koudelka Petr
5 Axis Photometric Stereo Control Software, 2014
Valach Jaroslav, Koudelková (Petráňová) Veronika, Majtás Dušan, Kocour Vladimír
Surface Degradation of Coating Measured by Means of Emissivity Change, QIRT. Quantitative infrared thermography. Content QIRT 2014. Bordeaux : University of Bordeaux, 2014, 2014, plný text
Urushadze Shota, Pospíšil Stanislav, Guštar Milan
Záznamová jednotka s čítačem mechanických kmitů RN-DAT, Recording device with counter of mechanical vibrations RN-DAT, 2014, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Arciszewska-Kędzior Anna, Stejskal David
Celodřevěný plátový spoj se třemi kolíky a šikmými čely, All-wood lap joint with three pins and oblique faces, 2014, plný text
Šimon M., Pergl R., Nedvědová Klára
Adresný katalog ohrožení památek povodněmi, Flood-risk map for geo-localised heritage catalogue, 2014
Válek Jan, Matas Tomáš, Jiroušek Josef, Frankl Jiří, Frankeová Dita, Hauková Petra, van Halem Eveline, Zeman Antonín
Tradiční přirozeně hydraulické vápenné pojivo, Traditional natural hydraulic lime binder, 2014, plný text
Válek Jan, Matas Tomáš, Jiroušek Josef, Frankeová Dita, Hauková Petra, van Halem Eveline
Tradiční vápenná kaše, Traditional lime putty, 2014, plný text
Juliš Karel, Valach Jaroslav, Štefcová P., Pech M.
Sensors for monitoring corrosivity of indoor environment of museum exposition, 2014, plný text
Nedvědová Klára, Frankl Jiří, Balík Lukáš, Šimůnek O., Kostkanová (Herbstová) Vladislava, Kopecká Ivana, Pergl R., Drdácký Tomáš
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi, 2014, plný text


2013

Bláha Jiří
Trasologické postupy při průzkumech dřevěných konstrukcí, Traceological methods in timber construction research, 2013
Janotová (Křivánková) Dana, Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana
Mrazuvzdornost vápenných omítek, Frost resistance of lime-based mortars, Metakaolin 2013. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 23-32, 2013, plný text
Janotová (Křivánková) Dana, Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana, Frankeová Dita, Niedoba Krzysztof
High-performance repair mortars for application in severe weathering environments: frost resistance assessment, The 3rd Historic mortars conference. Glasgow : University of the West of Scotland, 2013, 2013, plný text
Kloiber Michal, Drdácký Miloš, Tippner J., Sebera V.
New construction NDT device for in situ evaluation of wood using compression stress-deformation measurements parallel to grain, Proceedings: 18th International nondestructive testing and evaluation of wood symposium. General Technical Report FPL-GTR-226. Madison : United States Department of Agriculture, Forest service, Forest products laboratory, 2013. s. 585-592, 2013, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin
Technická pravidla. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 BAR včetně, Technical regulations. Gas mains and service pipelines for maximum operating pressure up to 100 bar included, 2013, plný text
Vavřík Daniel, Jandejsek Ivan, Slížková Zuzana
Observation of lime nanoparticles distribution during evaporation of transportation media, Tomography of materials and structures. Ghent : University Press, 2013. s. 285-287, 2013, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana
Linseed oil for durability improvement of lime-metakaolin mortar, Proceedings of the first international conference on concrete sustainability. Tokyo : Japan Concrete Institute, 2013. s. 351-358, 2013, plný text
Válek Jan, Matas Tomáš, Jiroušek Josef
Vápenná pec pro malovýrobu tradičních vápenných pojiv, Lime kiln for small scale production of lime binders, 2013, plný text
Pergl R., Nedvědová Klára, Balík Lukáš, Šimůnek Ivo, Frankl Jiří, Kopecká Ivana
DaCiMat - katalog citlivosti jednotlivých druhů historických a ostatních stavebních materiálů na povodně, DaCiMat - a catalogue of historical and other buildings materials sensitivities to floods, 2013, plný text
Cacciotti Riccardo
The damage and failures information system. MONDIS mobile application. Poster, 2013
Panáček M., Chamra S., Schröfel J., Kovářová K., Bláha Jiří, Cihla M., Rafl T., Krátký K.
Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva, Historical methods of stone processing, methods of investigation and criteria for selecting of replacement stone for ashlar masonry, 2013


2012

Kloiber Michal, Tippner J.
Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje (trnu) nebo při vytahování vrutu, Device for terrain measuring of mechanical resistance against penetration of a tool (pin) into wood, 2012, plný text
Kloiber Michal, Drdácký Miloš
Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, Device for in-situ measuring of conventional compressive strength and the module of deformation by opening clamps in a drilled hole, 2012, plný text
Kloiber Michal, Drdácký Miloš
Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, Device for in-situ measuring of conventional compressive strength and the module of deformation by opening clamps in a drilled hole, 2012, plný text
Hračov Stanislav, Pospíšil Stanislav
Software GMAST v. 1.0, 2012
Vavřík Daniel
Radiography in Engineering Practice, 2012
Válek Jan, Matas Tomáš, Jiroušek Josef
Experimentální vápenná pec pro malovýrobu vápenných pojiv, Experimental lime kiln for small scale lime produciton, 2012
Kloiber Michal, Tippner J.
Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje nebo při vytahování vrutu, A device for in situ measuring of the mechanical resistance of wood against tool penetration or screw withdrawal, 2012, plný text


2011

Koudelka Petr
Databáze fyzikálních vlastností zemin - smyková pevnost, Database of Physical Soil Properties - Shear Resistance, 2011
Kloiber Michal, Tippner J.
Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje (trnu) nebo při vytahování vrutu, A device for in situ measuring of the mechanical resistance of wood against tool (pin) penetration or screw withdrawal, 2011, plný text
Valach Jaroslav, Bryscejn Jan
Deterioration Of Surface Analysis, DoSa, 2011
Jandejsek Ivan, Vavřík Daniel, Jiroušek Ondřej
Precise strain measurement in complex materials using Digital Volumetric Correlation and time lapse micro-CT data, Procedia Engineering,, 2011, plný text
Koudelka Petr, Valach Jaroslav
4. WS Nové teoretické poznatky v geotechnice ? ÚTAM 2011, 4th WS New Theoretical Knowledge in Geotechnics - ITAM 2011, 2011
Drdácký Miloš, Binda L., Hennen Ch., Kopp Ch., Lanza L.G., Helmerich R.
CHEF -Cultural heritage protection against flooding, 2011, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš, Frýba Ladislav
Identifikace poškození konstrukcí pomocí dynamické odezvy, Investigation of damages in structures using the dynamic response, 2011
Bláha Jiří, Borský P.
Kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie v Dačicích, Chapel of St. Rochus, St. Sebastian and St. Rosalia in Dačice, 2011
Drdácký Miloš, Slížková Zuzana, Zeman Antonín
Ilustrovaný glosář projevů poškození kamene. Anglicko-česká verze, Illustrate glossary on stone deterioration patterns. English-Czech version, 2011


2010

Šperl Martin, Gajdoš Ľubomír
Speciální adaptér pro zkoušky páčidlového efektu, Special adapter for tests of the prying effect, 2010
Minster Jiří, Bartoš František
Zatěžovací zařízení pro realizaci smykového zatížení Iosipescovým testem, Loading apparatus for the Iosipescu shear test, 2010
Jiroušek Ondřej, Kunecký Jiří, Kytýř Daniel, Zlámal Petr, Doktor Tomáš
Microtensile loading device for experiments with single trabeculae, 2010
Jiroušek Ondřej
Compact loading device for experiments in time-lapse microtomography, 2010
Vavřík Daniel
IradonDiv2D1, 2010
Vavřík Daniel
RemoveRings, 2010
Vavřík Daniel, Valach Jaroslav, Bryscejn Jan
Laboratory device for coded photometric stereo method, 2010
Pospíšil Stanislav, Černý Miloš, Král Radomil
Víceúčelový experimentální přímovodný stojan k měření aerodynamických a aeroelastických charakteristik úsekových modelů mostů, Multipurpose experimental linkage rig for measurement of aerodynamic aeroelastic characteristics of section models of bridges, 2010
Válek Jan, Moreau Claire, Matas Tomáš, Kloiber Michal, Kostkanová (Herbstová) Vladislava, Frankl Jiří, Frankeová Dita
2nd Historic Mortars Conference and RILEM TC 203-RHM Repair Mortars for Historic Masonry Final Workshop, 2010
Koudelka Petr, Valach Jaroslav, Koudelka T.
Nový pohled na boční zemní tlak - ÚTAM 2010, New View at Lateral earth pressure - ITAM 2010, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA2.42, článek 9.2 .2, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.42., Art, 9.2.2, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.6, článek 3.2.1., Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.6., Art, 3.2.1., Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.44, článek 9.2.4, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.44., Art, 9.2.4, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.46, článek 9.3, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.46., Art, 9.3, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.48, článek 9.3, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.48., Ar t, 9.3, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010
Fischer Ondřej
ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.49, článek 9.3, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Czech standard ČSN EN 1998-1, Amendment Z2, National Annex -NA.2.49., Ar t, 9.3, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2010


2009

Pospíšil Stanislav, Černý Miloš
Dvousměrná experimentální magnetodynamická tlumíci jednotka, Twodimensional experimental magneto-dynamic damping unit, 2009
Zlámal Petr, Jiroušek Ondřej
uCTvis - visualization of microfocus Computed Tomography data, uCTvis - vizualizace dat z mikrofokusální počítačové tomografie, 2009
Zlámal Petr, Jiroušek Ondřej
uCTmodeller - creating solid and Finite Element models from microCT, uCTmodeller - software pro tvorbu geometrie a MKP modelů z mikroCT, 2009
Vavřík Daniel
LSET_M, LSET_M, 2009
Vavřík Daniel
OSEM_M, OSEM_M, 2009
Vavřík Daniel
Axis Centering_M, AxisCentering_M, 2009
Jandejsek Ivan
Digital Image Correlation Measurement Tool (DIC-MT), Digital Image Correlation Measurement Tool (DIC-MT), 2009
Drdácký Miloš
Nestandartní zkoušky materiálů pro památkovou péči, Non-standard testing of materials for architectural heritage conservation, 2009
Bryscejn Jan, Valach Jaroslav
Coded Photometry Stereo, Kódované fotometrické stero, 2009
Válek Jan, Marvan I.
User-oriented database for archivation and comparison of properties of historic mortars, Uživatelsky orientovaná databáze pro archivaci a porovnávání vlastností historických malt, 2009
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Engineering mechanics 2009, Inženýrská mechanika 2009, 2009
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Bejdl J.
Zařízení pro generování korozně-napěťových trhlin, Equipment for generating stress-corrosion cracks, 2009
Šperl Martin, Gajdoš Ľubomír
Těsnící komůrka pro korozní zkoušky, Sealing cell for corrosion tests, 2009
Koudelka Petr
Návrh změn a dodatků z 29.6.2009 pro Národní dodatek EC7-1, Proposal of changes and additions for the Czech National Annex of Eurocode 7-1 dated June 29, 2009, 2009


2008

Jiroušek Ondřej
Jednoosé zatěžovací zařízení pro mikrotomografii v reálném čase, Uniaxial loading device for real-time microtomography, 2008
Konečný P., Marek Pavel
Sborník referátů IX. celostátní konference se zahraniční účastí "Spolehlivost konstrukcí, Proceedings of the 9th conference with international participation Structural reliability, 2008
Fiala Zdeněk
Hermite finite element (FE) software package, Programový balík využívající Hermitovské konečné prvky, 2008


2007

Drdácký Miloš, Jirovský Ivo, Micka Michal, Kasal Bohumil , Vavřík Daniel
Small sample testing of historical materials, Zkoušení historických materiálů na malých vzorcích, 2007
Drdácký Miloš, Vavřík Daniel
Portable testing device for building materials, Přenosný zatěžovací rám pro zkoušení stavebních materiálů, 2007
Marek Pavel, Konečný P.
Sborník referátů VIII. celostátní konference se zahraniční účastí "Spolehlivost konstrukcí, Proceedings of 8th conference with international participation Structural reliability, 2007
Vavřík Daniel
Portable loading device, Přenosný zažěžovací stroj, 2007
Vavřík Daniel
Device for Coded Photometric Stereo method, Zařízení pro kódované fotometrické stereo, 2007
Pospíšil Stanislav, Černý Miloš, Náprstek Jiří
Experimentální zařízení ke stanovení interaktivních oscilačních a aeroelastických vlastností štíhlých prutů, Experimental mock-up for determination of interactive oscillative and aeroelastic characteristics of slender girders, 2007


2006

Škaloud Miroslav, Zörnerová Marie
The stability behaviour and cumulative damage in steel girders subjected to repeated loading, Stabilita a kumulace poškození ocelových nosníků zatížených opakovaným namáháním, 2006
Vavřík Daniel
Portable Testing Device for Building Materials, Přenosný testovací stroj pro stavební materiály, 2006
Pirner Miroš, Urushadze Shota, Černý Miloš
Kapalinový pohlcovač k tlumení vibrací stavebních konstrukcí, Sloshing Liquid Damper for civil engineering structures, 2006


2005

Náprstek Jiří, Fischer Cyril
EACWE 4, Sborník příspěvků čtvrté Euro-Africké konference o větrovém inženýrství, 2005


2004

Valach Jaroslav, Drdácký Miloš, Hocke P., Brůna Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2004


2002

Drdácký Miloš, Válek Jan
Joining European Research through Cultural Heritage. Interdisciplinary Projects, 2002
Drdácký Miloš
O kulturním a přírodním dědictví trochu jinak, On cultural and natural heritage, 2002