AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Kariérní den ČVUT

Ve středu odpoledne 11. dubna 2018 se na Fakultě dopravní ČVUT uskutečnil Kariérní den, jehož se zúčastnil také ÚTAM (Daniel Kytýř a Barbora Přechová), který s fakultou (konkrétně Ústavem mechaniky materiálů) dlouhodobě úzce spolupracuje - právě z absolventů Fakulty dopravní původně pochází několik zaměstnanců ÚTAM. Zájemci o kariéru v ÚTAM mohli shlédnout prezentaci a odnést si některé propagační materiály ústavu (Newslettery, brožura CET, leták CAMPT apod.). Mohli si také na místě popoví-dat přímo se zaměstnanci ÚTAM a položit jim případné dotazy. I mezi konkurencí ostatních vystavovatelů se stánek ÚTAM neztratil a byl o něj relativně velký zájem.

B. Přechová, D. Kytýř
 

Karierni den CVUT Karierni den CVUT2 

13. 4. 2018