AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter 1/2018

Vyšel nový Newsletter CET/ÚTAM! Naleznete ho zde.

Můžete se také přihlásit k jeho odběru.

Starší čísla Newsletteru:

2/2017

1/2017

0/2017

Malá ochutnávka v podobě úvodníku pana ředitele:

Milí čtenáři,
dostává se vám k rukám další vydání Newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Centra excelence Telč. Výsledků, kterými se mohou pracovníci ÚTAM AV ČR v. v. i. chlubit, je opět celá řada a zvlášť potěší, když některé z nich ocení i vedení Akademie věd. Tím se ihned dostávám k návštěvě vedení Akademie věd. Ta se uskutečnila odpoledne 8. února a byla první návštěvou v ústavech první vědní oblasti. Členové předsednictva AV ČR vyslechli zprávu o činnosti a budoucí koncepci ÚTAM i Centra excelence Telč a s vedením ústavu velmi živě debatovali zejména o otázkách základního a aplikovaného výzkumu. Podle jejich okamžitých i následných reakcí proběhla návštěva velmi úspěšně.
Z výzkumných projektů jsme do tohoto vydání vybrali, myslím, zajímavé práce. Jde například o výsledky bádání týmu, který se dlouhodobě věnuje dřevěným konstrukcím z hlediska využití tradičních technologií i použití nových vědeckých poznatků, jako je numerické řešení distribuce sil a napětí v dřevěném konstrukčním detailu. Dalším tématem, dlouhodobě úspěšně rozvíjeným je zkoumání deformace tkáňových nosičů s využitím třírozměrné dynamické radiografie. Dále se, milí čtenáři, dočtete i o výzkumu zatížení větrných elektráren, které jsou velmi zajímavým objektem z hlediska aerodynamiky. Pracovníkům klimatického tunelu CET se podařilo vytvořit a vyzkoušet poměrně věrohodný model větrné elektrárny i v malém měřítku 1:385, z něhož lze předpovídat mimo jiné působící síly a účinky.
Výsledky prací ÚTAM a CET, kterých od předchozího vydání Newsletteru opět mnoho přibylo, jsou prezentovány především v časopisech, na konferencích a workshopech. Jedno z posledních pracovních setkání se uskutečnilo v březnu v italském Montagnanu, v rámci projektu RUINS, který se po technické i ekonomické stránce zabývá udržitelností středověkých zřícenin. Dalším zdrojem inspirací k vědecké práci jsou tzv. mobility výzkumných pracovníků, o kterých rovněž píšeme. Zkrátka, o spolupráci, pobyty a práci v ÚTAM a CET je velký zájem.
Přeji vám i nám, aby vás čtení dalšího vydání Newsletteru nenudilo.
Stanislav Pospíšil, ředitel ÚTAM

18. 4. 2018