AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Návštěva z TU Dresden

8. března 2018 se uskutečnilo v ÚTAM pracovní setkání s kolegy z Technické University v Drážďanech. Cílem setkání bylo seznámit kolegy z TU Dresden s přístrojovým vybavením a metodami používanými v ITAM a vzájemně se informovat o výzkumných tématech a aktivitách probíhajících na obou pracovištích za účelem budoucí spolupráce. Bylo dohodnuto, že v podobných pracovních schůzkách budou obě instituce nadále pokračovat.

První setkání bylo věnováno výzkumu v oblasti stavebních materiálů a historických konstrukcí. Ve svých prezentacích Z. Slížková, J. Válek, C. Nunes a M. Hlobil představili organizační strukturu ÚTAM, infrastrukturu ITAM-CET, řešené výzkumné projekty, nejdůležitější poznatky, výsledky výzkumu ve zmíněné oblasti a své plány pro nejbližší období. Podobně kolegové z TU Dresden, profesoři I. Herle, H. Siedel, T. Koberle, a dále několik studentů stavební fakulty TU, prezentovali výzkumné aktivity v oblasti aplikované geologie a geotechniky. Během odpolední diskuze a následné prohlídky laboratoří ITAM za účasti ředitele ITAM S. Pospíšila a vedoucích dalších oddělení S. Urushadzeho a D. Kytýře pokračovala výměna informací a zkušeností.
Příští setkání se uskuteční v Drážďanech pravděpodobně v červnu nebo v září tohoto roku.

Fotografie z akce jsou v Galerii.

Z. Slížková

10. 4. 2018