AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Po stopách žďárského mramoru

Po stopách žďárského mramoru se jmenuje nová kniha publikovaná v ÚTAM AV ČR, jež nese podtitul Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera. Jejími autory jsou Jan Válek, Olga Skružná a Jaroslav Řihošek z ÚTAM a dále Karel Malý, Radim Gonda a Miroslav Kovář. Publikace vznikla jako výsledek projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, který byl podpořen programem Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v letech 2015–2017. V tomto případě šlo o spolupráci s krajem Vysočina.

Pro stavbu kláštera ve Žďáře nad Sázavou byly během druhé poloviny 13. století použity suroviny, které se vyskytovaly v jeho okolí. Mezi nimi byl i krystalický vápenec neboli mramor. Jeho využití jako dekoračního kamene nebylo v naší tehdejší architektuře typické, a tak se cisterciácký klášter stal jednou z prvních staveb, kterou zdobily kamenicky opracované prvky z mramoru. O téměř 800 let později se proto místní mramor stal předmětem výzkumu. Místa jeho těžby byla již dávno zapomenuta a z původního raně gotického kláštera se dochovaly pouze části, které prošly stavebními úpravami a dalším vývojem. Archeologové některé původní kamenické prvky nalezli, ale velká část zůstala skryta, nebo je ztracena. Cílem výzkumu bylo přesnější určení původu mramoru v kontextu poznání historie kláštera, regionu, původních stavebních technologií a také ověření možnosti využití dnes dostupných analytických metod pro určení provenience mramoru.

mramor-ukazka

Více informací o knize.

23. 5. 2018