AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 IVY Interreg

ÚTAM se prostřednictvím projektu Interreg AT-CZ 133 s hlavním řešitelem Danem Kytýřem rozhodl zapojit do evropské iniciativy Interreg Volunteer Youth (IVY). Tato iniciativa si klade za cíl nabídnout mladým občanům (18-30) Evropské unie možnost působit jako dobrovolník v přeshraničních, nadnárodních a mezinárodních programech a souvisejících projektech. Iniciativa je součástí European Solidarity Corps (Evropský sbor solidarity).

Iniciativa podporovaná Evropskou komisí běží od března 2017 a je řízena Asociací evropských přeshraničních regionů. Dobrovolníci se mohou zapojit jednak přímo do přeshraničních programů a jednak na jednotlivé projekty v těchto programech. Náplň práce a rozsah už je pak na dohodě mezi hostitelskou organizací a dobrovolníkem. Velkou výhodou jak pro dobrovolníka tak pro hostitelskou organizaci je velmi malá administrativní zátěž a rychlé vyřízení všech potřebných formalit.

Do ÚTAM první dobrovolnice zamíří v srpnu 2018 a bude pomáhat na Oddělení biomechaniky, kde bude jejím mentorem Daniel Kytýř. Podmínkou účasti dobrovolníků na "stáži" je psaní blogu, kde se dobrovolníci podělí o své zkušenosti a zároveň pomocí nich šíří povědomí o konkrétním projektu i celé iniciativě. Těšíme se!

Barbora Přechová

19. 6. 2018