AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 A-fest 2018

Musici Mechanici z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky se již podruhé zúčastnili Akademického multižánrového festivalu A-fest, který proběhl v sobotu 23. června 2018. Tentokrát se odehrával v areálu MÚ Brno - Řečkovice a i přes nepřízeň počasí a komornější pojetí, než jsme mohli vidět v minulých letech, se ho zúčastnilo mnoho kapel a hudebních uskupení z předešlých ročníků.

Festival tentokrát disponoval dvěma pódii - venkovním amfiteátrem a vnitřním sálem pro komornější a akustická uskupení. Jelikož se Musici Mechanici zaměřují na klasickou hudbu, vystoupili ve vnitřním sále MÚ a to jako poslední číslo večera. Klavíristu z minulého roku - Michala Vopálenského (CET/ÚTAM) - letos zastoupil klavírista a varhaník Pavel Pernica, který doprovodil sopranistku Barboru Přechovou celkem při 6 skladbách. Vystoupení mělo mezi přítomnými velký úspěch a obecenstvo si vyžádalo přídavek.

 

Program vystoupení Musici Mechanici:

G.F. Handel: He Shall Feed His Flock - árie z oratoria Mesiáš

A. Dvořák: Biblická píseň č. 2 - Skrýše má a paveza má ty jsi

A. Dvořák: Biblická píseň č. 4 - Hospodin jest můj pastýř

B. Smetana: Kdybych se co takového o tobě dověděla - árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta

G. Puccinni: O mio babbino caro - árie z opery Gianni Schicchi

Přídavek:

A. Vivaldi: Domine Deus

 

Musici Mechanici vznikli na ÚTAM v roce 2017 speciálně kvůli účasti na Akademickém festivalu. Na ÚTAM dále působí rocková kapela Blues Mechanics, která pravidelně obohacuje svými vystoupeními společná neformální setkání kolegů.

 

Program Akademického festivalu

a_fest_in_park_2018.jpg

19. 6. 2018