AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 prof. Pirner slaví 90

Bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c., dnes slaví úctyhodné 90. narozeniny. Ředitelem ÚTAM byl v letech 1990-1998. Provedl ústav složitým obdobím po roce 1989, kdy ÚTAM vrátil řádu sv. Benedikta klášter Emauzy (ve kterém do té doby sídlil) a musel se přestěhovat do nových prostor. V současné době působí prof. Pirner jako vedoucí vědecký pracovník v Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky.

pirner007m256.jpg

Odborný životopis 

Narodil se 11. září 1928 v Praze. Po středoškolském studiu absolvoval v letech 1947 až 1952 Vysokou školu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po krátkém působení v mostním odd. Státního ústavu železničního projektování nastoupil jako asistent prof. V. Kolouška, DrSc. na Vysokou školu železniční na katedru stavební mechaniky, vedenou prof. J. Ducháčkem, DrSc. Zde setrval, i po přestěhování školy do Žiliny, až do roku 1970 (v letech 1962 až 1968 byl proděkanem pro vědu a výzkum).

V roce 1970 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) ČSAV v Praze jako vědecký pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity. Na konci roku 1975 musel z politických důvodů odejít. Pak až do roku 1990 byl v oddělení statiky a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, kde vytvořil oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí. Prvního června 1990 se vrátil do ÚTAM jako jeho ředitel. V ÚTAM pracuje dosud.

V roce 1963 kandidátskou prací Statické a dynamické účinky větru na plošné konstrukce dosáhl hodnosti CSc. V roce 1964 se habilitoval prací Vliv statických a dynamických sil na předpjaté zavěšené sítě. Vědecké hodnosti DrSc. mohl dosáhnout až v roce 1982 (Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké konstrukce zatížené větrem). Svou odbornou a

vědeckou činnost zaměřil především na teoretický a experimentální výzkum účinků vzdušného proudu na stavební konstrukce. Odměněn byl v roce 1983 Státní cenou (spolu s prof. Fischerem, dr. Náprstkem a prof. Baťou), v roce 1973 cenou akademika Kloknera (spolu s prof. Fischerem a dr. Náprstkem), v roce 1988 medailí pražského N.D. (izolace Nové scény od otřesů a hluku), v roce 2008 medailí České společnosti pro mechaniku a oborovou medailí Ing. Fr. Křižíka. V roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor statiky a dynamiky na ČVUT. V roce 2002 mu byl udělen čestný doktorát (dr.h.c.) Technickou univerzitou v Žilině.

M. Pirner je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR, byl vedoucím skupiny větrové inženýrství České společnosti pro mechaniku a je členem tří redakčních rad.

Pirnerova literární činnost obsahuje asi 200 publikací z oboru aerodynamiky stavebních konstrukcí v zahraničních a domácích časopisech a asi 100 publikací z poslední doby, které obsahují identifikaci porušení stavebních konstrukcí pomocí dynamické odezvy. Dvě knižní publikace vydal v zahraničí (s prof. Fischerem a dr. Náprstkem) a několik knih pro domácí trh.

 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do příštích let!

11. 9. 2018