AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Chem. olymp.

19. až 29. července 2018 probíhal v Praze a Bratislavě jubilejní padesátý ročník Mezinárodní chemické olympiády IChO 2018. Účastnilo se jí přes 300 nadaných studentů ze 76 zemí světa. Ti v rámci celodenní exkurze navštívili skanzen v Solvayových lomech, kde pro ně skupina kolem Dr. Válka připravila postery o historii, vývoji i současnosti vápenictví. Mladí chemici se dozvěděli informace o vápencích jakožto o základních surovinách používaných k výrobě vápna, o jejich těžbě a zpracování, stejně tak i historii vápenictví a vývoji jednotlivých typů anorganických pojiv. Nechybělo ani představení moderního výzkumu a projektů, kterými se naše skupina z ÚTAM zabývá. Součástí přednášky byly i praktické ukázky hašení vápna, jeho rozmíchávání a jednoduché aplikace. Tyto pokusy mladé olympioniky velice zaujaly. Často k nim měli řadu zvídavých otázek. Prezentace pro každou skupinu studentů tak obvykle končila živou diskusí. Mladí chemici se zde totiž mnohdy poprvé setkali s praktickými ukázkami z oblasti vápenictví a zpracování vápenců. Přednášky i celý program jim tak přinesl vhled do řemesla, ve kterém jsou využívány chemické procesy, které obvykle studují jen v teoretické rovině.

Petr Kozlovcev

12. 9. 2018