AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter 2/2018

Vyšlo podzimní číslo ústavního Newsletteru! Přečtěte si ho zde.

Můžete se také přihlásit k jeho odběru.

Starší čísla Newsletteru:

1/2018

2/2017

1/2017

0/2017

Malá ochutnávka v podobě úvodníku pana ředitele

Vážení a milí čtenáři a příznivci vědy,
předkládáme opět po čase, tentokrát k večernímu podzimnímu čtení pod lampou, vydání Zpravodaje ÚTAM a CET. Ani prázdniny nezabránily pracovníkům jednotlivých oddělení v produkci zajímavých výsledků, což detailněji popisujeme na následujících stránkách.
Z výsledků výzkumu, kterými se můžeme pyšnit, zmiňme například vývoj efektivní metody popisující deformační procesy a šíření trhlin v nehomogenních materiálech. Vzorky materiálu jsou vystaveny mechanickému namáhání a zároveň ozařovány rentgenovými paprsky. Unikátní zařízení vyvinuté pracovníky ÚTAM tuto metodu uvádí z teoretických úvah do praxe. Výzkum v ÚTAM nachází i praktické uplatnění. Celkem složitou analýzu lávky pro pěší v Písku provedli pracovníci oddělení Dynamiky a stochastické mechaniky. Tento přechod přes řeku sestává totiž ze dvou odlišných, avšak propojených lávek. Konstrukce je tak dosti neobvyklá a projevuje se silnou dynamickou odezvou na vítr i přechody chodců v obou jejích částech. Teoretické vysvětlení tohoto kmitání lze pravděpodobně založit na fenoménu modálního přenosu energie.
V textu najdete například i zprávu o významném ocenění, kterého se dostalo pracovníkům ÚTAM z rukou předsedkyně Akademie věd, prof. Evy Zažímalové. Velmi si toho vážíme a doufáme, že tato událost bude inspirací pro mladší pracovníky a důkazem, že ve vědě skutečně lze dosáhnout vysoké společenské prestiže. Tu bezpochyby má i bývalý ředitel ÚTAM z let 1990-1998 prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., který se v září dožil obdivuhodných 90 let a stále aktivně vědecky pracuje. Gratulujeme za celou redakční radu Zpravodaje i za pracovníky ÚTAM.
ÚTAM a CET jsou prezentovány na konferencích, v zahraničí nebo před zahraničními návštěvami. Před začátkem léta jsme organizovali mezinárodní konferenci Engineering Mechanics 2018 ve Svratce a na konci léta jsme zase navázali výzkumnou spolupráci s národní laboratoří aditivní výroby, digitalizace a tomografie v Mexiku. ÚTAM se zapojil do mezinárodního projektu Konzervace betonového kulturního dědictví s akronymem CONSECH20 a účastnil se devatenáctého ročníku kurzu Dokumentace a průzkum historických krovů 2018 na Slovensku. Stručně řečeno, na ÚTAM a v CET bylo během léta a z kraje podzimu zase pěkně rušno.
Ale asi bych už měl s výčtem aktivit našeho ústavu končit, úvodník neměl mít ambice prozradit úplně vše. Přeji zábavné čtení.
S. Pospíšil, ředitel

15. 11. 2018