AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Pamětní medaile - Univerzita v Žilině

Při příležitosti 65. výročí založení Žilinské univerzity v Žilině byla udělena Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR pamětní medaile za dlouholetou spolupráci. Medaili osobně udělil děkan FS, prof. Ing. Marián Drusa, Ph.D. řediteli ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislavu Pospíšilovi.

Žilinská univerzita v Žilině byla založena roku 1953 a s ÚTAM AV ČR úzce spolupracuje řadu let. Bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c, na Univerzitě v Žilině mnoho let působil.

Odkazy: Žilinská Univerzita v Žilině

             Fakulta stavební

IMG_20181210_141934.jpg

10. 12. 2018