AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Publikační zvyklosti

Na základě mezinárodně platné dobré praxe doporučuje p. ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., dodržovat následující kritéria při posuzování autorství publikací.

 

Za autora je považována osoba, která splňuje následujících kritéria:

  • Významný podíl na generování výsledků.
  • Významné přispění ke koncepci a designu studie a interpretaci výsledků.
  • Sestavení rukopisu studie nebo jeho kritická revize, vedoucí k významnému odbornému obohacení.
  • Konečné schválení verze textu, jež bude publikována.
  • Zodpovědnost za studii, nebo její příslušné části; zodpovědnost za správnost, přesnost a úplnost výsledků publikovaného výzkumu.

29. 1. 2019