AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 LFG1 - ProteCHt2save

ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja si vás dovolují pozvat na veřejnou prezentaci výsledků projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe dne 7. května 2019 od 16:00 hod. v Domě spokojeného stáří (Stará škola) na adrese Povltavská 21, Praha 8 - Troja, 180 00.

ProteCHt2save.jpgSetkání pořádané v rámci projektu Interreg Central Europe je určeno pro odbornou a laickou veřejnost. Budou představeny a konzultovány dosavadní výsledky projektu s cílem navázat na předchozí spolupráci a rozšířit povědomí o řešených aktivitách v roce 2019.

O projektu ProteCHt2save:

Deset partnerských institucí ze sedmi evropských zemí spojilo své síly k řešení projektu Hodnocení rizik a udržitelná ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Projekt je podporován v rámci operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE částkou 1,79 mil. EUR a zaměřen na spolupráci v oblasti udržitelnosti přírodních a kulturních zdrojů pro růst ve Střední Evropě. Městská část Praha-Troja je jedním z partnerů. Cílem projektu je vyvinout proveditelné a přizpůsobitelné nástroje pro zvyšování odolnosti kulturního dědictví proti dopadům klimatických změn, např. proti rostoucímu nebezpečí povodní a přívalových dešťů či větrných bouří. Kulturní dědictví zahrnuje vedle zapsaných památek i památky rodinné a řešení projektu se zaměřuje na spolupráci se všemi vlastníky. Vyvinuté nástroje pomohou regionálním a místním složkám v přípravě opatření a evakuačních plánů pro případy nouze.
Webové stránky projektu

Více informací na stránkách ÚTAM AV ČR

Pozvánka

2. 5. 2019