AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vědkyně z ÚTAM přednášela v Iráku

Doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálové vědy, se jako školitelka zúčastnila vzdělávacího programu určeného pro irácké památkáře v Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu. Vzdělávací program organizuje Národní památkový ústav v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

Mezi školiteli kurzu s názve Příčiny degradace a záchrana historických stavebních památek se postupně vystřídají odborníci z NPÚ, pracovníci dalších ústavů AV ČR, Fakulty restaurování Pardubice, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a restaurátorské firmy Gema Art International. Kurz byl zahájen 16. září 2019 a bude slavnostně zakončen 10. října 2019.

Přestože řada mosulských památek byla válkou nenávratně zničena, mnoho cenných staveb zůstalo dochováno. Jsme rádi, že se nám podařilo realizovat tento vzdělávací projekt pro irácké specialisty a můžeme tak touto formou přispět k obnově kulturního dědictví tohoto historického města, které je jedinečným dokladem středověké orientální architektury,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Přednášky jsou rozděleny do čtyř tematických bloků, zahrnujících praktické ukázky i exkurze po historických objektech v okolí, jako jsou například památky v Algoshi, Koye nebo jezídské osadě v Lalishi.

ceska-skupina-lektoru-a-generalni-konzul.jpg

Česká skupina odborníků s generálním konzulem. Zdroj: NPÚ

IMG_4896.jpg

Zdroj: NPÚ

predstaveni-lektoru.jpg

Představení českých školitelů. Autor: NPÚ

00014.jpg

Autor: NPÚ

JWKZ5836.JPG

Autor: Z. Slížková

Tiskové zprávy NPÚ, MKCR a UP.

23. 9. 2019