AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Setkání Mezinárodního poradního sboru ÚTAM

V pondělí 16. září se na pražském pracovišti ÚTAM AV ČR sešli členové nově ustaveného Mezinárodního poradního sboru ÚTAM AV ČR. Mezinárodní poradní sbor je poradní orgán ředitele ÚTAM AV ČR zřízený dle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd.

 

Členové MPS byli vybráni na doporučení vedoucích oddělení a členů Rady pracoviště s cílem vybrat špičkové vědce ve svém oboru s vazbou na ÚTAM. Zároveň bylo při výběru přihlédnuto k jejich odborné příšlušnosti tak, aby byly v MPS zastoupeny všechny na ÚTAM zkoumané vědecké obory. Vybrané členy MPS musela před jmenováním schválit také Akademická rada AV ČR.

 

Nyní má MPS 10 členů, kterými jsou (abecedně): May Cassar,  Rosemarie Helmerich, Ruediger Hoeffer, Hrvoje Kozmar, Norman Uhlmann, Cristina Sabbioni, Stefan Simon, Stefano Lenci, John J. Hughes a Zoran Ren.

 

První schůze MPS se zúčastnilo 8 členů a jelikož se jednalo o první setkání, byla spíše obecná a informační. Členové se seznámili se základními informacemi o našem ústavu (o zaměření, zaměstnancích, publikační a projektové činnosti apod). Dozvěděli se, jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivých oddělení, s jakými problémy se nejčastěji potýkají a při exkurzi po pracovišti měli možnost diskutovat s jednotlivými vedoucími oddělení. Na základě všech těchto informací poskytli během následné diskuzi zpětnou vazbu a podělili se o své zkušenosti s řešením obdobných problémů v jejich domovských zemích.

Úkolem MPS do následujících měsíců bude poskytování zpětné vazby k podkladům připravovaným pro evaluaci ÚTAM AV ČR.

Text: B. Přechová

IMG_20190916_143817_2.jpg 20190916_145538_2.jpg 20190916_150225_2.jpg 20190916_151124_2.jpg

20190916_152633_2.jpg

1. 10. 2019