AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Týden vědy a techniky 2019 - program

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se i v letošním roce zapojí do Týdne vědy a techniky a to v pondělí 11. listopadu a ve středu 13. listopadu. A jaký jsme pro vás letos připravili program? Čtěte dále!

Letošním tématem TVT jsou Globální hrozby. Víkendový program je pak věnovaný 30. výročí 17. listopadu. ÚTAM se do programu, jak již bylo řečeno, zapojí během všedních dní 11. a 13. listopadu a to hned na několika místech. Kromě pražského pracoviště a Centra Telč to bude proběhne také přednáška v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

 

Kompletní program

Časy platí pro veřejnost a malé skupiny. Školní a velké skupiny časy dle domluvy.

 

Pondělí 11. 11. 2019

16:30 Když se země chvěje aneb o zemětřesení - přednáška/science show

Jak postavit dům, který zemětřesení odolá? Proč se tak všude nestaví? Ukážeme si nejmodernější přístroje na měření otřesů. Má smysl opravit poškozenou budovu? Tyto i další otázky si zodpovíme a závěrem budete moci zažít na vibračním stole pocit při zemětřesení.

Nutná rezervace na webu TVT. Registrace školních a velkých skupin na email prechova@itam.cas.cz nebo na tel. 225443224. Místo konání: ÚTAM AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9 - Prosek.

 

17:00 Kulturní dědictví, technologie a globální hrozby - popularizační přednáška

Popularizační přednáška představí vybrané výzkumné aktivity a technologie Centra Telč ÚTAM AV ČR s možností následné diskuze s přednášejícími.
CET studuje materiály, konstrukce a sídla (zejm. historická) a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu.

Bez rezervace. Web TVT. Místo konání: Masarykovo nám. 55, Muzeum Vysočiny Jihlava - Malovaný sál.

 

Středa 13. 11. 2019

16:00 Větrné inženýrství a klimatické změna

Větrné inženýrství se zabývá působením větru na konstrukce (budovy, mosty a věže) a také znečištěním ovzduší a extrémními projevy počasí. Současná klimatická změna způsobuje mimo jiné větší extrémnost projevů počasí, se kterými se musí inženýři a architekti vyrovnat. Představeny jsou především experimentální metody v oboru větrného inženýrství a směry výzkumu v ÚTAM. Prezentace je určena pro školy.

Nutná rezervace na webu TVT. Školní a velké skupiny objednání přes email prechova@itam.cas.cz nebo na tel. 225443224. Místo konání: ÚTAM AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9 - Prosek.

 

16:30 Adaptace budov na výkyvy počasí a jeho extrémy

Co se dá dělat pro to, aby naše památky a budovy odolaly stále extrémnějším výkyvům počasí? Jaké jsou scénáře ochrany budov před živelnými událostmi a jak odolné jsou různé druhy stavebních materiálů? Za použití jakých technik se dají využít různé snímače prostředí pro přípravu budov na výkyvy počasí? Tohle vše a více si povíme na naší přednášce o adaptaci budov na výkyvy a extrémy počasí.

Nutná rezervace na webu TVT. Rezervace školních skupin mail prechova@itam.cas.cz nebo tel. 225443224. Místo konání: ÚTAM AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9 - Prosek.

 

17:00 Pozor křehké! Aneb jak nás chrání materiály

Bezpečnost a spolehlivost materiálů je téma science show Pozor! křehké. Aby si totiž materiál zasloužil využití v technice, musí být nejen pevný, ale také musí být připraven odolávat nečekaným silám - projevovat houževnatost. Ta se zkouší za dramatických okolností testem, který bude předveden pro různé standardní i nestandardní materiály.

Nutná rezervace na webu TVT. Rezervace školních skupin mail prechova@itam.cas.cz nebo tel. 225443224. Místo konání: ÚTAM AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9 - Prosek.

 

Exkurze do Centra Telč ÚTAM AV ČR - dle domluvy při objednání

Představení činnosti a výzkumné infrastruktury jednotlivých sekcí centra (klimatický větrný tunel „Vincenc Strouhal“; radiografie; historické materiály, konstrukce a sídla) pro střední školy a druhý stupeň základních škol, případně skupiny zájemců z veřejnosti. Je nutná předchozí registrace.
Rezervace na emailu kloiberova@itam.cas.cz nebo tel. 567225300. Web TVT. Místo konání: Telč, Batelovská 485, 486.

25. 10. 2019