AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mezinárodní ocenění J. Náprstka

Dlouholetému zaměstnanci ÚTAM AV ČR, Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc. se v roce 2019 dostalo hned několika prestižních mezinárodních oceněnín jeho práce - v březnu byl jmenován členem Advisory Committee mezinárodního sdružení EUROMECH, v září byl zvolen do čela Steering Committee mezinárodního sdružení pro pořádání kongresů ICOVP a konečně také v září se stal čestným členem Mezinárodního institutu akustiky a vibrací. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na těchto čestných postech!

Jmenování členem Advisory Committee mezinárodního sdružení EUROMECH, březen 2019
EUROMECH a IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) jsou nejvyšší světové autority v oboru mechaniky od svého založení v roce 1946. Vzájemně spo-lupracují a sdílejí řadu kompetencí. Členských zemí je 50 včetně České republiky. V jejich čele stojí Executive Committe s presidentem. Poradním orgánem je Advisory Committee. Tento výbor není zastupitelský. Jeho členy nezávisle na zemi původu vybírá a jmenuje Executive Committee z řad předních odborníků z členských zemí na čtyřleté období. Hlav-ním úkolem tohoto výboru je posuzovat návrhy symposií a konferencí těchto institucí a vy-hodnocovat výsledky jejich zasedání. Podílí se na tvorbě koncepcí a výhledů do budoucna.

Zvolení do čela Steering Committee mezinárodního sdružení pro pořádání kongresů ICOVP, září 2019

Po skončení konference International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2019), Hersonissos – Kréta –Řecko, září 2019 byl J. Náprstek pozván do řídícího výboru tohoto mezinárodního sdružení. Za jeho nepřítomnosti byl potom jednomyslně zvolen předsedou ICOVP Steering Committee na příští 4 roky. Úkolem výboru je podrobně hodnotit minulou konferenci a další aktivity sdružení. Dále potom připravit příští konferenci, vyhodnocovat a případně realizovat návrhy členů sdružení, pečovat o hospodářskou rovnováhu a formulovat perspektivu organizace.

Zvolení do pozice Honorary Fellow amerického ústavu International Institute of Acous-tics and Vibration (IIAV), září 2019
Ústav IIAV je součástí Auburn University v Alabamě, USA. V pozici Honorary Fellow je 17 odborníků z celého světa. Tento sbor se doplňuje na základě volby výborem: IIAV Honours and Awards Committee. Diplom uděluje osobně president tohoto ústavu při příležitosti zahá-jení International Congress on Sound and Vibration (ICSV27), který se bude konat v červenci 2020 v Praze. Očekávaný počet účastníků 1000 – 1300. J. Náprstek je co-chairman kongre-su.
Ústav patří mezi nejvýznamnější americké vědecké instituce v oboru akustiky a dynamiky soustav. Vedle předepsané agendy je nejvýznamnějším úkolem nově zvoleného Honorary Fellow přednést po předání jmenovacího diplomu plenární přednášku účastníkům kongresu na téma dohodnuté s presidentem IIAV.

28. 11. 2019