AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Memorandum o založení Školy rekonstruování

Během slavnostního otevření nové Školy rekonstrukce (Scuola do Riconstruzione) v Accumoli dne 12. listopadu 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi partnery z Itálie, Rekouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Mezi signatáři je i Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který na slavnostním aktu reprezentoval jeho ředitel doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

Projekt školy ve středoitalském Accumoli, které bylo v letech 2016-2017 silně poničeno zemětřeseními, koordinuje Dunajská univerzita v Kremži a jeho cílem je obnova poničeného města. Škola unikátně kombinuje odborné znalosti Univerzity La Sapienza v Římě, Univerzity Camerino, Papežské univerzity v Sant'Anselmo (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo), Technické a ekonomické univerzity v Budapešti, Masarykovy univerzity v Brně, Slovenské technické univerzity v Bratislavě (STU), Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Ústavu staveb a životního prostředí Dunajské univerzity v Kremži. Partneři spolu se starostou a místostarostou města Accumoli podepsali memorandum obsahující cíle a úkoly nově založené školy.

 

Prostory školy se nachází na kopci nad městem ve dřevěné stavbě odolné vůči zemětřesení. Kromě využití prostor pro výukové a výzkumné účely školy se zde plánují i turistické aktivity.

 

Při zěmětřesení dne 24. srpna 2016 přišlo v Accumoli, Amatrice a Arquata del Tronto o život téměř 300 lidí, region byl následně zasažen ještě dalšími otřesy. škody napáchané zemětřesením nespočívají pouze ve zjevném strukturálním poškození či zničení budov. Zemětřesení narušuje také hospodářství a sociální, kulturní a náboženské struktury. Při rekonstrukci postižené oblasti musí být zváženy všechny výše zmíněné aspekty, čehož by v tomto případě mělo být dosaženo jednak mezioborovým přístupem k řešení problému a jednak využitím zkušeností obdobných případů z minulosti - architekt Roberto Pirzio-Biroli, který pracoval na rekonstrukci Venzone po ničivém zemětřesení v roce 1976, je nyní zaměstnancem Dunajskké univerzity v Kremži ve Škole rekonstrukce v Accumoli. Stejně tak budou zhodnoceny zkušenosti, které odborníci z DUK získali při rekonstrukci L'Aquily po zemětřesení v roce 2009.

 

Unterzeichnung.jpg

Foto: © Dunajská univerzita Krems

29. 11. 2019