AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ceny Stanislava Hanzla

Doktorand z oddělení Biomechniky ÚTAM AV ČR a Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT, Ing. Tomáš Fíla získal Cenu Stanislava Hanzla 2019 pro nejlepší studenty Českého vysokého učení technického. Slavnostní akt předání cen rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem a doc. Antonínem Pokorným, předsedou správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, proběhl 27. listopadu 2019 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie ČR.

CenaSH_11_2019.jpg

Ing. Tomáš Fíla druhý z prava. Autor: ČVUT, FS

20. 12. 2019