AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Návštěva v Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt

Dne 21.2.2020 navštívili na reciproční pozvání prof. H. Dittuse, člena předsednictva Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR, Německé centrum pro letectví a vesmír), ředitel ÚTAM doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. a vedoucí oddělení biomechaniky doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. jedno z center této německé výzkumné organizace sídlící ve městě Oberpfaffenohofen v blízkosti Mnichova.

Oba zástupci ÚTAM si prohlédli prostory a laboratoře, seznámili se s hlavními okruhy vědecké činnosti a představili krátce jak Akademii věd ČR (předali hostitelům brožuru aplikačních laboratoří) tak i náš ústav a činnosti v oblastech možných společných zájmů. Při jednání a diskuzi projevili němečtí partneři zájem především o spolupráci v oblasti měření vibrací a analýz kompozitních tlakových nádob pro aeronautická použití, o mikrotomografiii a mechanické zkoušení exponovaných kostních tkání a o další nedestruktivní metody diagnostiky. Návštěva proběhla k oboustranné spokojenosti. 

DLR2.jpg

DLR1.jpg

5. 3. 2020