AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Termokamera z Centra Telč pomáhá v jihlavské nemocnici

V době koronavirové krize není příliš mnoho oblastí, ve kterých může ústav zabývající se teoretickou a aplikovanou mechanikou přímo pomoci, ale jsme moc rádi, že se našla alespoň malá příležitost. Centrum Telč, detašované pracoviště ÚTAM AV ČR, od začátku dubna bezplatně zapůjčilo svoji termokameru do jihlavské nemocnice, kde je možno díky ní přesně, rychle a bezpečně měřit příchozím pacientům u vstupu teplotu.

Jihlavské nemocnici díky tomu odpadly problémy s ručním měřením teploty, které s sebou kromě jiného neslo riziko nákazy personálu nemocnice. Kromě výše zmíněného ÚTAM AV ČR také pomohl zprostředkovat testování vzorků pocházejících z Kraje Vysočina v Biologickém centru AV ČR.

 

Tisková zpráva nemocnice Jihlava

 

Termokamera.jpg

Autor: Jakub Novotný, ÚTAM AV ČR

1. 4. 2020