AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Publikace Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 25 let konference

V květnu loňského roku (2019) proběhl jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics (EM), jejímž pořadatelem je tradičně také ÚTAM AV ČR (dalšími jsou pak Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT, Žďas a.s., Česká společnost pro mechaniku a International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science). Ku příležitosti tohoto jubilea nyní vyšla publikace obsahující vybraná témata projednávaná na konferenci během čtvrtstoletí její existence. Editorem publikace je dlouholetý kolega z ÚTAM AV ČR a předseda České společnosti pro mechaniku Ing. Jiří Náprstek, DrSc. Do publikace přispělo kolem 180 autorů.

Publikace obsahuje více než 290 témat z oborů dynamiky, kinematiky, mechatroniky, mechaniky deformovatelného prostředí, biomechaniky, mechaniky tekutin, termodynamiky, lomové mechaniky, spolehlivosti, historických konstrukcí a dalších, která na konferenci EM zaznívala během let, a která jsou zde zpracována v základních rysech. Publikace obsahuje zároveň rozsáhlou databázi autorů a jejich kontaktů, které je možno v případě bližšího zájmu oslovit.
Kniha Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics, 25 let konference si klade za cíl pokrýt alespoň tu část české mechaniky posledních 25 let zachycenou na konferencích EM. V úvodních kapitolách přitom neopomíná ani historický a kulturní kontext konference EM a české mechaniky jako takové, což ji spolu s její odbornou částí činí velmi zajímavým zdrojem inspirace.


Elektronická verze publikace bude brzy dostupná na stránkách České společnosti pro mechaniku: www.csm.cz.


Náprstek, J. et al.: Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics, 25 let konference. Ústav teoretikcé a aplikované mechaniky AV ČR, Praha, 2020. ISBN: 978-80-86246-44-4 (print), 978-80-86246-47-5 (online), DOI: 10.21495/47-5

15. 4. 2020