AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter ÚTAM 1/2020

Vyšlo jarní číslo Newsletteru ÚTAM AV ČR. Čeká na vás článek z Oddělení vápenných technologií o barokních technikách štuku, pomocí rentgenové tomografie si přečteme proklínací tabulku a přiblížíme vám také problematiku degradace mikrostruktury betonu v agresivním prostředí v článku z Oddělení materiálového výzkumu. To a ještě více najdete v novém Newsletteru 1/2020 ke stažení zde. Anglickou verzi naleznete zde.

Úvodník z Newsletteru 1/2020:

Milí přátelé vědy,
nový zpravodaj Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, který máte před sebou, se z větší části věnuje oblasti ochrany kulturního dědictví a materiálového výzkumu. To je dobře, aktivity z těchto oblastí vedou k poznávání technologických postupů našich předků, ze kterých lze čerpat i v současnosti. Jeden z mistrů světa v šachu kdysi prohlásil: “Zahájení hry nemusí být nutně nové, stačí, aby bylo dobře zapomenuté”. To mne napadá, když sleduji výzkum barokních technik štuku, nebo postup při odhalování tajemství srolovaných olověných plátků s více nebo méně temným prokletím pomocí rozptylu fotonů na mělce vyrytém písmu. Pracovníci Laboratoře rentgenové tomografie z Centra v Telči to dokážou s pomocí zařízení využívající dvouosového rentgenového záření a velkoplošných detektorů sestavy TORATOM.
Kromě těchto nesmírně zajímavých příspěvků přináší nové vydání Zpravodaje také informaci o výzkumu chemické degradace betonu, který byl publikován v prestižním světovém časopise a také informaci o činnosti oddělení Památkové vědy na workshopu SCOLA TELCZ.
Aktivity z oblasti ochrany památek jsou výsledkem již řadu let úspěšného angažmá ÚTAM v mezinárodním kontextu, především v progamech Interreg a Horizon2020. Na domácí půdě ÚTAM uspěl s projektem propojujícím přístupy technických, přírodních a společenských věd v rámci Strategie AV21. O výsledcích projektu bude pojednávat příští vydání Zpravodaje. Máte se snad na co těšit. 

Stanislav Pospíšil, ředitel ÚTAM AV ČR

17. 6. 2020