AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Projekt STRENCH navazuje na ProteCHt2save a RUINS

Na začátku března jsme na ÚTAM AV ČR spolu s dalšími zahraničními partnery ze Střední Evropy začali pracovat na novém projektu Interreg Central Europe STRENCH. Problematika projektu, která se týká prevetivní ochrany a záchrany památek před dopady živelných pohrom, které souvisí s často zmiňovanou změnou klimatu, není nová. Mimo jiné ji řešily projekty ProteCHt2save a RUINS (oba Interreg Central Europe), kterých se ÚTAM jako jeden z partnerů také účastnil. STRENCH využívá výsledků těchto (a dalších) projektů a dále je rozšiřuje, zdokonaluje a, co je důležité, klade si za cíl uvést je do praxe. Konkrétně to znamená, že jedním z hlavních cílů projektu je zahrnutí ochrany kulturního dědictví do národních a regionálních plánů pro snižování rizik katastrof.
 

Více na: www.interreg-central.eu/Content.Node/STRENCH.html a www.itam.cas.cz/vyzkum/projekty/STRENCH.html.

Aktualizováno 10.9.2020.

Tisková zpráva:

Společná pravidla pro ochranu kulturního dědictví před dopady klimatické změny

V posledních letech se výskyt extrémních klimatických jevů stává stále naléhavějším a častějším problémem. I přes mezinárodní koncensus ohledně jejich negativních dopadů jsou ochrana a zabezpečení přírodního a kulturního dědictví stále nedostatečně zakotveny do obecných mezinárodních politik v oblasti změny klimatu. STRENCH (STRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation – Posilování odolnosti kulturního dědictví ohroženého klimatickou změnou skrze proaktivní nadnárodní spolupráci) je nově financovaný projekt z programu Interreg Central Europe, který poběží v letech 2020 až 2022, a klade si za cíl mimo jiné zahrnutí strategické ochrany kulturního dědictví před živelnými pohromami do národních a regionálních politik států (nejen) Střední Evropy.

Devět partnerů projektu (mezi nimi také Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR) pochází ze sedmi zemí Střední Evropy (Itálie, České republiky, Maďarska, Slovinska, Německa a Chorvatska). Projekt STRENCH byl speciálně navržen tak, aby správcům kulturního dědictví vystaveného rizikům spojeným s extrémními klimatickými jevy nabízel již hotová a osvědčená řešení (nástroj WebGIS, mapy rizik, metodologie k hodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví nebo strategie ke snížení rizik katastrof), která využívají klimatické modely, indexy rizik, hodnocení zranitelnosti a služby systému Copernicus vyvinuté, otestované a aplikované v předešlých nebo právě běžících evropských projektech (ProteCHt2save, RUINS a další).
Konkrétní aktivity projektu se zaměřují na to, aby bylo kulturní dědictví zahrnuto v národních a regionálních plánech pro snižování rizik katastrof zavedením specifických opatření a strategií a udržováním proaktivní spolupráce mezi subjekty zapojenými do rozhodovacího procesu. Přístup založený na spolupráci různých cílových komunit (orgánů veřejné správy, výzkumného sektoru apod.) je jedním z pilířů od samotného počátku projektu.
 

R. Cacciotti, B. Přechová

31. 8. 2020