AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Pod ochranou sv. Josefa - Příběh tesařského řemesla v českých zemích

Dne 14.8. v 16 hodin proběhla v prostorách Sýpky v Prostřední Suché vernisáž výstavy "Pod ochranou sv. Josefa - Příběh tesařského řemesla v českých zemích". Výstava vznikla ve spolupráci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a Národního muzea v přírodě s podporou projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva" (DG16P02M026) financovaného v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. Výstava v Sýpce potrvá 2 roky a je vedle vědeckých publikací, metodiky, památkových postupů, knihy či aplikace mapující dřevěné konstrukce v ČR, významným výstupem pětiletého projektu. Výstava také završuje mnohaletou výzkumnou spolupráci institucí sledující kritický rozbor postupů od výběru dříví po ruční opracování a úpravy užívané při řemeslném opracování dřeva, návrzích pro údržbu, opravy a restaurování historických dřevěných objektů.

Ne náhodou nese nově otevřená výstava věnovaná historii tesařského řemesla v českých zemích hlavní titul "Pod ochranou svatého Josefa". V českém prostředí je obecně zakořeněno povědomí, že sv. Josef byl povoláním tesař. Proto se také stal patronem tesařů a s atributy tohoto řemesla bývá často zobrazován.
Výstava se snaží zprostředkovat příběh tesařského řemesla z vybraných hledisek. Stručně je zde pojednáno o vzdělání tesařů a jejich cechovní organizaci. Následují ukázky tesařského nářadí od jednotlivých druhů seker k hoblíkům a pilám, nescházejí zde ani potřebné měřické pomůcky: krokvice, úhelník, kružidlo apod., a rovněž rudníky a kolovrátky pro vytvoření linky na kmeni, podle níž jej pak tesaři otesali.
Mezi významná a dodnes obdivovaná tesařská díla patří krovové konstrukce. Na výstavě jsou k vidění modely příčných vazeb našeho nejstaršího krovu z roku 1319 nad presbytářem kostela františkánského kláštera v Chebu a největšího pozdně gotického krovu z roku 1536 nad trojlodím kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Také je zde k vidění model části krovu z roku 1484 nad presbytářem kostela sv. Ducha v Hradci Králové.
Práci tesařů se snaží přiblížit dioráma tesařské ohrady uvedené doprovodným textem na protějším panelu, kde jsou shrnuty také základní informace o dřevu jako stavebním materiálu. Použití různých druhů dřev na stavbách zde prezentuje exponát "xylofonu".
Patrně poprvé jsou právě na této výstavě každému zájemci o tradiční tesařské řemeslo názorně představeny stopy opracování vybranými druhy seker (tzv. trasologie). Právě stopy zanechané tradičními řemeslnými postupy určují charakter a jedinečnost historických konstrukcí. Ty se však dnes, při opravách památek moderními postupy, často vytrácejí...

 

Katalog k výstavě naleznete zde.

 

Více fotografii v Galerii zde.

_MG_2029_foto_Jan_Kolar_NMvP.jpg _MG_2069_foto_Jan_Kolar_NMvP.jpg _MG_2094_foto_Jan_Kolar_NMvP.jpg

15. 9. 2020