AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Výstava NAKI na ČT

V pondělí 26. října 2020 odvysílala Česká televize reportáž o právě probíhající výstavě s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky. Výstava představuje výsledky projektu NAKI, na kterém se kromě Fakulty architektury ČVUT podíleli také naši kolegové z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, a je umístěna v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Po odeznění pandemie se počítá s jejím přemístěním do měst, která byla v rámci projektu zkoumána.

Výstava Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky se uskutečnila od 1. 10. do 15. 11. 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera . Její autoři z Fakulty architektury ČVUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v ní představují výsledky svého výzkumu z let 2016 – 2020. Analyzovali v něm podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.


Koncepce výstavy
Petr Buryška, Kateřina Dolejšová, Tomáš Drdácký, Jan Jehlík, Edita Lisecová


Ambicí výzkumu bylo doplnit stávající metody a přístupy památkové péče na základě znalostí současného urbanistického poznání, tím obohatit a posílit památkovou péči a její výkon, aniž by byly její existující priority zpochybňovány. Pro péči o hodnoty města je rovnocenně důležitá péče současně o celek, části i jednotlivosti. Jako celek lze pro tento účel chápat město v jeho správních hranicích, jako část jeho středověké jádro, jako jednotlivosti jednotlivé objekty či dílčí soubory. Metodou je zobrazení, popis a interpretace fenoménů v různých časových obdobích. Podstatou mapování je projekce podstatných jevů, atributů a vztahů a informace o jejich proměnách. Uspořádání a utváření jevů a atributů se fixuje v rámci geografického informačního systému (GIS). Výstupem mapování jsou soubory map s odborným obsahem a příklady jejich analytického využití. Projekce vychází z měřítka celku města, měřítka krajinného kontextu a měřítka skladebných částí.
 

Více o výstavě na stránkách Galerie Jaroslava Fragnera zde. Komentovanou kurátorskou prohlídku výstavy můžete online shlédnout zde (Youtube).

Odkaz na reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000121026/video/797870

Delší reportáž byla odvysílána také na ČT24: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058311104 (čas: od 21:25)

30. 10. 2020