AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Petr Koudelka získal Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. z Oddělení biomechaniky ÚTAM AV ČR získal v letošním roce hned dvě ocenění za svou vědeckou práci - Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky. Srdečně blahopřejeme!

Cena Stanislava Hanzla se každoročně uděluje u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu nejlepším studentům ČVUT za jejich vědeckou, odbornou a další významnou činnost. Ing. Petr Koudelka, Ph.D. obhajoval svou disertační práci právě na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Cenu Stanislava Hanzla získal v loňském roce také Ing. Tomáš Fíla, Ph.D. z Oddělení Biomechaniky a Fakulty dopravní ČVUT.

 

O Nadačním fondu a Ceně Stanislava Hanzla (převzato z FJFI ČVUT)

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze.

 

Cena Josefa Hlávky se uděluje studentům, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky. Více o Ceně Josefa Hlávky a úplný seznam laureátů v roce 2020 naleznete na webových stránkách Hlávkovy nadace.

 

Cena Josefa Hlávky je určená „pro talentované studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.“Cena je omezena věkem 33 let. Uděluje ji Hlávkova nadace (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových). Kandidáty navrhují rektoři pražských vysokých škol. (Wikipedie)

27. 11. 2020