AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Workshop: Metodika mapování historických měst

Dne 11. 12. 2020 se uskutečnil online přenos z FA ČVUT v Praze III. mezinárodního workshopu k projektu MK ČR NAKI II – DG16P02R025 – „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“. Workshop se konal za účasti zástupců technických univerzit z Prahy, Bratislavy a Krems a Akademie věd ČR.

Program worshopu ke stažení.

 

Níže můžete díky prezentacím a videím workshop znovu shlédnout.

 

01. Úvod, Metodika mapování historických měst, prof. Ing. arch. Jan Jehlík

 

02. Zakládání a historie měst, Ing. arch. Tomáš Drdácký

 

03. Základní mapový soubor a jeho využití, Ing. arch. Vít Rýpar

 

04. Obraz města - Mapování obrazu a panoramatu města, Ing. arch. Jan Sedlák

 

05. Obraz města - Analýza obrazu historického města, příklad Jihlava, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

 

06. Život v centru historických měst - Anketní šetření, Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

 

07. Život v centru historických měst - Analýzy užívání městského jádra, prof. Ing. arch. Michal Kohout

 

08. Způsob hodnocení - Komparace podkladů, prof. Ing. arch. Jan Jehlík

30. 12. 2020