AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter Interreg STRENCH č. 1

V rámci projektu Interreg Central Europe STRENCH (CE1665) vyšel první Newsletter pokrývající projektové období od dubna do prosince 2020.

Ke stažení:

Newsletter 1 CZ fileformat-pdf.gif

Newsletter 1 EN fileformat-pdf.gif

Více o projektu:

Přírodní a člověkem způsobená nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu vyvíjejí tlak na přírodní a kulturní dědictví s rostoucí frekvencí. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH zvýší kapacity veřejného a soukromého sektoru ke zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a produktů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích

8. 2. 2021