AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 STRENCH: Local Working Table 1

Zveme všechny zájemce na online schůzku k projektu STRENCH (Interreg Central Europe). Tzv. Local Working Table 1 (místní pracovní stůl) se uskuteční v pátek 26. 2. 2021 od 15:00 přes aplikaci Zoom na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/96400374538?pwd=a3dmbWtjRmdEcXRxMC91MzV5NWhpdz09. Schůzka má za cíl informovat o nejnovějších výstupech projektu, jeho cílech a také vyvolat diskuzi se zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany přírodního kulturního dědictví před živelnými pohromami, se zaměřením na oblast Trojské kotliny, která je v projektu jedním z pilotních míst.

Pozvánku s programem ke stažení (PDF) naleznete zde. V pozvánce naleznete také odkaz na Zoom setkání. Setkání proběhne v češtině.

LocalWorkingTable_1_final.jpg

 

O projektu:

Přírodní a člověkem zapříčiněná nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu stále častěji vyvíjí tlak na přírodní a kulturní dědictví. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH má za cíl zvýšit kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik s využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a nástrojů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a rychlé reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích.

Informace o projektu

19. 2. 2021