AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 100 let od narození prof. Němce

15. března letošního roku uplyne 100 let od narození profesora Jaroslava Němce, významného odborníka ve fyzice pevných látek, v lomové mechanice, únavě materiálů a stárnutí konstrukcí v dlouhodobém provozu. Během své profesionální kariéry, během které působil mimo jiné i jako ředitel na ÚTAM AV ČR (1978-1987), úspěšně řešil řadu úkolů spojených s prodlužováním spolehlivého provozu energetických děl, včetně atomových elektráren, tranzitních plynovodů a dopravních zařízení. Kromě mnohých vyznamenání za svoji práci obdržel v prosinci 2004 i prestižní Národní cenu v oblasti vědy a techniky za přínos vědě a její uplatnění v průmyslu. Prof. Němec byl nejen vědcem v pravém slova smyslu, nýbrž i myslitelem a filozofem renesančního typu. Vyznamenal se též jako vysokoškolský pedagog. Založil nový obor na našich vysokých školách – materiálové inženýrství. Pro celkovou charakteristiku prof. Němce lze zmínit i to, že byl také skvělým malířem, jehož obrazy tvoří stálou expozici zámku v Horažďovicích, na radnici v Kašperských Horách, v sanatoriích Karlových lázní a na zámku v Příchovicích.

O působení profesora Němce v čele ÚTAM AV ČR se můžete více dočíst v sekci Historie (Stručné poznámky k historii ústavu, 80. léta) a dále mu bude věnován prostor v připravované knize o historii ÚTAM AV ČR, která vyjde ke 100. založení ústavu.

V říjnu 2020 vyšel článek o prof. Jaroslavu Němcovi v časopise Jaderná energie / Jadrová energia (4. číslo 2020) , str. 10-13.

Prof.Nemec_vyroci1.jpg

Prof.Nemec_vyroci2.jpg

Prof.Nemec_vyroci3.jpg

Prof.Nemec_vyroci4.jpg

15. 3. 2021