AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Online seminář Regionem za Výzkumem v Kraji Vysočina - výzkumné pracoviště Centrum Telč

Centrum Telč (ÚTAM AV ČR) a státní agentura CzechInvest Vás srdečně zvou na online seminář dne 6. května 2021 od 10:00, kde Vám představíme naše pracoviště, které má k dispozici mimo jiné i klimatický větrnný tunel nebo laboratoř rentgenové tomografie.

"Centrum nabízí spolupráci zejména stavebním a strojírenským společnostem, projekčním firmám, výrobcům stavebních hmot, diagnostických přístrojů nebo producentům software například při řešení otázek chování materiálů a konstrukcí při synergickém působení klimatických jevů, při zjišťování jejich životnosti či analýze degradačních procesů apod. Součástí semináře bude i prezentace dotací na podporu VaV z programů TA ČR a OP PIK/OP TAK od regionálních zastoupení těchto organizací."

 

Program
10:00-10:10 CzechInvest – úvodní slovo
10:10-10:50 Centrum Telč – představení centra, jeho aktivit, možností spolupráce s firmami, příklady řešených projektů
10:50-11:10 TA ČR – představení aktuálních plánovaných soutěží v roce 2021
11:10-11:30 API – představení aktuálních možností podpory VaV z OP PIK/OP TAK

Bezplatný seminář se uskuteční formou on-line přenosu, registrovaní účastníci dostanou link na přenos nejpozději do 3 dnů před konáním akce. Registraci je možné učinit přes stránky CzechInvestu, sekci akce nejpozději do 3. května. Dotazy bude možné podávat v průběhu semináře přes chat.

 

Registrace

19. 4. 2021