AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Dodatečné výběrové řízení pro projekt Mobility

Ředitel ÚTAM AV ČR v. v. i. vypisuje dodatečné výběrové řízení pro zaměstnance ústavu v projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" na jedno uvolněné místo v aktivitě "Materiálové inženýrství a kulturní dědictví" v kategorii Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí nebo Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí.

 

Mobilita v délce tří měsíců musí být realizována v roce 2021. Detailní informace a formální náležitosti naleznete na odkaze https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-2.htm
 
Termín pro podávání přihlášek pro účast ve výběrovém řízení stanovuji na 30. 6. 2021.
 
Přihlášku obsahující:
 
• období realizace, popis zapojení výzkumného pracovníka do výzkumné práce ve vybrané hostitelské organizaci a jméno mentora v případě kategorie junior (max. 1 str. A4),
• strukturovaný životopis (max. 2 str. A4),
• výběr 5 publikací a h-index žadatele,
• souhlas hostitelské organizace s přijetím uchazeče
 
zašlete elektronicky na adresu kytyr@itam.cas.cz
 

PDF ke stažení - Vypsání dodatečného výběrového řízení

3. 6. 2021