AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter 1/2021

Přinášíme vám nové číslo Newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Newsletter 1/2021 CZ fileformat-pdf.gif (11,4 MB)

Newsletter 1/2021 EN fileformat-pdf.gif (8,16 MB)

Úvodník ředitele ÚTAM AV ČR

Vážení čtenáři,
také v posledním poněkud ospalém půlroce řešili pracovníci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR řadu zajímavých úloh. O některých z nich pojednává vydání zpravodaje, které držíte před sebou.
Zajímavým projektem, který spadá do aktivit programu Strategie AV21 s názvem ,,Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život” je modelování proudění v městské zástavbě. K tomu slouží dva vybrané modely zástavby, z nichž jedna je historická. V ní bude sledováno proudění větru z hlediska jeho možného vlivu na šíření požárů, které v minulosti ovlivnily život ve městě.
ÚTAM využívá na svém detašovaném pracovišti v Telči světově unikátní tomografické zařízení TORATOM s nastavitelnou geometrií, umožňující zkoumat širokou škálu objektů, ať již historických artefaktů, nebo materiálů pod zatížením. Pracovníci oddělení biomechaniky společně s oddělením památkové péče přikročili k dalšímu vylepšování tohoto zařízení a zkonstruovali přídavný modul, který umožňuje vylepšení zobrazování nitra větších plošných objektů.
Pivo Bernard patří objektivně mezi kvalitní nápoje. Vyrábí se v Humpolci v rodinném pivovaru, jehož komín vyčnívá nad město i nad okolní krajinu. Této dominanty se chopili inženýři z firmy Excon a.s. a navrhli konstrukci rozhledny, která komín obepíná. Jedná se o ocelovou příhradovou věž se schodištěm. Problémem ovšem bylo, že vyhlídková věž kmitá ve větru. Pracovníci oddělení dynamiky a aerodynamiky navrhli speciální absorbér vibrací, který kmitání pohlcuje. Více ovšem až ve zpravodaji.
Letní čtení bude, doufejme, opět poučné...


Stanislav Pospíšil, ředitel

1. 7. 2021