AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zemřel Jiří Minster

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. září 2021 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý zaměstnanec a oblíbený kolega, Ing. Jiří Minster, DrSc.

Rodině Jiřího Minstera vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

Minster_BW.jpg

Jiří Minster se narodil v roce 1940. Po absolvování stavební fakulty Vysoké školy dopravní v Praze prošel úspěšně v letech 1964-1966 postgraduálním kurzem teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V roce 1965 nastoupil na ÚTAM, kde v únoru 1969 obhájil kandidátskou disertační práci na téma kvazilineární teorie vazkopružnosti. V roce 2001 získal hodnost doktora technických věd v oboru teorie a konstrukce inženýrských staveb. Ve své disertaci se věnoval mechanickým charakteristikám rheonomních materiálů, zejména výzkumu rheonomních vlastností polymerů a kompozitů s polymerní matricí nebo výztuží. Pro posouzení vlivu teploty na časově závislé mechanické vlastnosti běžných epoxidových matric rozvinul v ústavu užívání mikroindentační techniky. Nově navrhl lokální časově závislý indikátor hromadění poškození (creep damage index) v termoplastických laminátech závislý na degradaci mechanických vlastností materiálu. Jako člen European Science Foundation pool of Reviewers zpracoval řadu posudků koncepčních návrhů výzvy ESF ,,Smart structural systems and technologies". Byl dlouholetým aktivním členem odborné skupiny kompozitní materiály a konstrukce České společnosti pro mechaniku, později jejím tajemníkem a organizátorem pravidelných seminářů. V letech 2007-2017 byl místopředsedou Dozorčí rady ústavu.

8. 9. 2021