AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Setkání ke 100 letům ÚTAM AV ČR

Dne 16. září 2021 se v prostorách Opera uskutečnilo slavnostní setkání ke 100. výročí založení Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, resp. jeho přímého předchůdce Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v Praze (více z historie ústavu zde). Události se zúčastnila řada osobností z akademického života i zástupci našich dlouholetých průmyslových a výzkumných partnerů. Během večera ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Stanislav Pospíšil, ocenil pamětní medailí některé z přítomných za zásluhy o rozvoj ÚTAM AV ČR, rozvoj partnerství a spolupráce či za dlouholetou podporu Ústavu. Při této příležitosti byla také pokřtěna nová kniha pokrývající 100 let historie ÚTAM AV ČR s názevm Stavbám na kloub.

Večer se nesl v příjemné semi-formální atmosféře, k čemuž přispěly i neobvyklé industriální prostory bývalé tiskárny ve Štencově domě v Salvátorské ulici (více např. na archiweb.cz). Celým programem provázeli Barbora Přechová a Tomáš Drdácký z ÚTAM AV ČR. Přítomné, kteří se začali scházet kolem čtvrté hodiny odpoledne, přivítal krátkým proslovem ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Stanislav Pospíšil.

 

Následovalo předávání medailí. Pan ředitel udělil pamětní medaile za mimořádné zásluhy při rozvoji Ústavu a za dlouholetou výzkumnou a organizační činnost Ing. Zlatě Burianové, zástupkyni ředitele pro technicko-hospodářský rozvoj, prof. Milošovi Drdáckému, dlouholetému řediteli Ústavu, Ing. L'ubomíru Gajdošovi, dlouholetému významnému vědeckému pracovníkovi v Oddělení tenkostěnných konstrukcí, Ing. Jiřímu Náprstkovi, významnému vědeckému pracovníkovi, dlouholetému vedoucímu Oddělení dynamiky a předsedovi České společnosti pro mechaniku, prof. Miroši Pirnerovi, bývalému řediteli Ústavu, a dr. Danielu Vavříkovi, významnému vědeckému pracovníkovi v oblasti materiálového výzkumu (všichni z ÚTAM AV ČR).

 

Za významný přínos ke spolupráci ve vědecké, vzdělávací a popularizační činnosti ÚTAM pan ředitel ocenil pamětní medailí prof. Zdeňka Bittnara, v minulosti děkana stavební fakulty ČVUT a předsedu Grantové agentury ČR, Ing. Petra Crhu, předsedu představenstva CEPS a.s., prof. Iva Herleho, bývalého zástupce ředitele ÚTAM a současného děkana Stavební fakulty TU Drážďany, Ing. Vladimíra Janatu, technického ředitele firmy EXCON a.s., prof. Ondřeje Jirouška, vedoucího Ústavu mechaniky a materiálů Dopravní fakulty ČVUT, prof. Petra Kabeleho, zástupce vedoucího katedry mechaniky na Fakulty stavební ČVUT, prof. Bohumila Kasala, ředitele Fraunhofer Institutu v Braunschvweigu, prof. Martina Krejsu, vedoucího katedry mechaniky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, prof. Jiřího Šejnohu, emeritního profesora Fakulty stavební ČVUT, doc. Ivana Štekla, ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT a prof. Jiřího Witzanyho, bývalého rektora ČVUT.

 

Na závěr předal ředitel ÚTAM AV ČR pamětní medaile za významnou a dlouholetou podporu Ústavu významným představitelům akademické obce, kterými byli: prof. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky, dr. Pavel Baran, předseda Vědecké rady Akademie věd České republiky a 1. místopředseda Rady vlády pro vědu a výzkum, prof. Radim Čajka, děkan Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, prof. Jiří Chýla, bývalý předseda Dozorčí rady ÚTAM, prof. Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky a bývalý rektor ČVUT, prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT a prof. Jan Řídký, místopředseda Akademie věd České republiky a předseda Dozorčí rady ÚTAM. Posledně ocenění také krátce promluvili k přítomným.

 

O hudební vložku se postarala skupina Madera ve složení Iván Gutiérez (kytara, zpěv), Tomáš Görtler (akordeon) a Tadeáš Mesany (kontrabas).


Při této příležitosti také dr. Věra Dvořáčková z Masarykova ústavu a archivu AV ČR představila knihu pojednávající o 100leté historii ÚTAM AV ČR nazvanou Stavbám na kloub , jíž byla hlavní autorkou. Následně ji spolu s předsedkyní AV ČR a ředitelem ÚTAM pokřtili.

 

Fotografie z akce jsou umístěny v Galerii zde.

1. 10. 2021