AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Volná pracovní pozice - vědecký pracovník / odborný pracovník výzkumu a vývoje s VŠ

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: vědecký pracovník/ odborný pracovník výzkumu a vývoje s VŠ.

ÚTAM AV ČR, v. v. i. hledá pracovníka/pracovnici, který/á se zapojí jako člen mezioborového týmu do výzkumu stavebních materiálů a konstrukcí. Výzkumné projekty se zaměřují na základní výzkum s aplikačním zaměřením na ochranu a záchranu historických staveb.
Pracovník bude podle zaměření a zkušeností spolupracovat na výzkumu spojeném s historickými vápennými technologiemi v rámci aktivit Oddělení vápenných technologií a Úseku aplikovaných věd pro kulturní dědictví a řešených projektů.

 

Projekty

  • Možnosti radiouhlíkového datování historických malt (2020-2022)
  • Skryto pod povrchem, Archeologické terény Pražského hradu, jejich ochrana a prezentace v moderním světě (2020-2023)
  • PlaCe-ITN: Plasters and Ceramics Innovative Training Network, Materiálová studie malt východního Středomoří, program MC H2020 (2021-2025)

Požadavky:

  • VŠ vzdělání přírodovědného, architektonického, stavebního nebo chemicko-technologického směru, vítané je též mezioborové zaměření na materiálové vědy, restaurování nebo archeometrii;
  • zájem o výzkum a rozvoj VŠ znalostí, dokončené doktorské studium (Ph.D.) je výhodou;
  • schopnost formulovat výsledky výzkumu psanou formou v českém i anglickém jazyce.

Náplň práce:

  • výzkumná a publikační činnost v rámci běžících projektů;
  • experimentální výzkum v laboratoři i v terénu;
  • vyhodnocování a analýza dat, formulování závěrů a prezentační činnost;
  • možnost spojení výzkumu s doktorským studiem.

Nabídky spolu se životopisem zašlete, prosím, na adresu: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9 nebo na elektronickou adresu: burianova@itam.cas.cz.

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2021.

Bližší informace o volné pozici a výzkumných projektech: valek@itam.cas.cz .
 

6. 10. 2021