AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Školení památkářů v Erbílu

Již podruhé se naše kolegyně, doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálového výzkumu, ÚTAM AV ČR, účastnila školení iráckých památkářů v Erbílu. Kromě vzdělávání iráckých kolegů, doc. Slížková také návázala spolupráci s iráckými akademickými pracovníky, zejména pracovníky z University Koya a Mosul.

V Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu byl 4. září 2021 slavnostně zahájen vzdělávací program pro irácké památkáře organizovaný Národním památkovým ústavem a společností Gema Art International s.r.o. Projekt vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem kultury a Iráckým institutem pro restaurování památkového dědictví, na jehož půdě výuka probíhala. Kurz s názvem „ Příčiny degradace a záchrana historických stavebních památek “ má za cíl proškolit irácké památkáře v oblasti dokumentace, restaurování a obnovy památkového fondu.

 

Přednášky byly rozděleny do čtyř tematických bloků, zahrnujících praktické ukázky i exkurze po historických objektech v okolí, jako jsou například památky v Algoshi. Mezi školiteli byly odborníci z NPÚ, ÚTAM AV ČR (Z. Slížková), Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (K. Bayer), Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a restaurátorské firmy Gema Art International. Druhý blok (týden) kurzu proběhl 12. - 16. září 2021 pod vedením lektorů Z. Slížkové a K. Bayera na téma „ Konsolidace degradovaných povrchů kamene a omítek “ a „ Degradace stavebních materiálů vodorozpustnými solemi, techniky odsolení “. Podklady byly prezentovány v angličtině, mluvené slovo bylo překládáno z češtiny do arabštiny, tlumočil Ing. Salwan Al-Nashi.


Součástí školení byla praktická cvičení na téma měření obsahu aniontů solí ve vzorcích anorganických materiálů, odsolovací zábaly, měření el. vodivosti, zkoušky konsolidace, testy materiálu před a po zpevnění.


Ve čtvrtek 16. září proběhla exkurze na Citadelu v Erbílu a Minaret Choli, následně v pátek a sobotu na památky ve městech Algoshi, Zakho, a Amadiya. V neděli a pondělí dopoledne se cestovatelka zapojila do výuky v rámci třetího bloku zaměřeného na čištění fasád a problémy staveb s vlhkostí.

 

školení v Erbílu

  Doc. Zuzana Slížková při školení v iráckém Erbílu.

školení v Erbílu

  Praktické cvičení v laboratoři.

školení v Erbílu

  Část účastníků školení se svými lektory, Erbíl.

školení v Erbílu

  Praktické cvičení v terénu, Erbíl.

Citadela v Erbílu

  Citadela v Erbílu

Citadela v Erbílu

  Citadela v Erbílu

Minaret Choli

  Minaret Choli

IMG_3572.JPG

IMG_3607.png

školení v Erbílu

  Krajina v okolí iráckého Erbílu.

29. 10. 2021