AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky

Pozvánka na expozici putovní výstavy Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“, součást našich aktivit v rámci programu Strategie AV21. Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 11. 2021 od 18:00 v prostorách Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT na adrese Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Výstava bude ke shlédnutí od 15.11. do 15.12. 2021.

 

 

Pozvánka a program

 

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Součástí konference je i výstava „ Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky “ včetně obsáhlého katalogu.

 

Výstava vznikla s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

 

Logo_Strategie_V1.jpg

9. 11. 2021