AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter 2/2021

Jako vždy na konci roku vám přinášíme nové číslo newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který shrnuje, co se na ústavu vyzkoumalo a událo za poslední půl rok.

Newsletter 2/2021 - česká verze

Newsletter 2/2021 - anglická verze

K odběru newsletteru se můžete přihlásit zde.

 

Úvodník pana ředitele jako malá ochutnávka toho, co vás čeká:

 

Vážení čtenáři,
Druhé letošní číslo zpravodaje ÚTAM, které před Vámi leží, přináší opět novinky z teoretického i aplikovaného výzkumu, které připravili pracovníci našeho ústavu na základě řešení rozličných projektů. Dozvíte se například o konstrukci unikátního generátoru sněhu, vzniklého v oddělení dynamiky a aerodynamiky, který lze využít mimo jiné pro produkci zatížení modelů. S vlivem klimatu souvisí i příspěvek týkajících se agresivních chemických látek, které narušují pevnost betonu a způsobují jeho degradaci.

Nezmiňuji beton náhodou. Výzkum tohoto klíčového stavebního materiálu stál vlastně na počátku existence našeho ústavu, který vznikl před sto lety a nesl název „ Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních při Českém vysokém učení technickém v Praze“ . Ano, čtete správně, letos ÚTAM slavil 100 let! My jsme to řádně oslavili na slavnostním večeru za přítomnosti předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové, místopředsedů AV ČR Dr. Ilony Millerové, prof. Jana Řídkého a řady dalších vzácných hostů z akademické i profesní sféry.

Jak je patrno z obrázků, oslava se vydařila. Byla plná projevů, diskusí i hudby a dobrého vína. Byla zde ale především také pokřtěna i kniha s názvem „Stavbám na kloub“. Toto v skutku poutavé dílo sestavené na základě dlouhodobé detektivní práce autorského kolektivu pod vedením Dr. Věry Dvořáčkové z Masarykova ústavu a Archívu AV ČR stojí rozhodně za přečtení. Pojednává totiž nejen o stavbách a kloubech, ale popisuje na příkladu významné vědecké instituce i dějiny společnosti. A ty rozhodně není radno ignorovat!

Jako vždy, přeji pěkné čtení.


prof. Stanislav Pospíšil, ředitel

28. 12. 2021