AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 2. setkání LWT projektu STRENCH

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. online setkání projektu STRENCH (programu Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 25. 2. 2022 od 10:00 přes aplikaci Zoom, a jehož cílem je seznámit přítomné s výsledky projektu a diskutovat o nich.

Zoom odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97074804940

Pozvánka ke stažení.

 

Program:
Prezentace aktivit a výsledků (přednáší Tomáš Drdácký, místostarosta městské části Praha-Troja)
Témata k diskuzi:
• Mezery a nedostatky existující ve správě lokality ohrožené extrémními událostmi
• Strategie a opatření pro překonání zjištěných mezer a nedostatků
• Příležitosti & bariéry pro prosazování místních strategií do regionálních / národních politik

 

O projektu:
Přírodní a člověkem zapříčiněná nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu stále častěji vyvíjí tlak na přírodní a kulturní dědictví. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH má za cíl zvýšit kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik s využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a nástrojů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a rychlé reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích.

 

Více o projektu zde:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/STRENCH.html

 

18. 2. 2022