AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newsletter projektu STRENCH č. 4

V rámci projektu STRENCH programu Interreg Central Europe (CE1665) vyšel čtvrtý (a poslední) Newsletter pokrývající projektové období od listopadu 2021 do února 2022.

 

 

 

Ke stažení: Newsletter STRENCH č. 4 (EN, fileformat-pdf.gif)

 

Odkaz na oficiální stránky projektu

 

Více o projektu:

Přírodní a člověkem způsobená nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu vyvíjejí tlak na přírodní a kulturní dědictví s rostoucí frekvencí. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH zvýší kapacity veřejného a soukromého sektoru ke zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a produktů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích.

 

STRENCH_logo_small.jpg

28. 3. 2022