AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Nová kniha o rekonstrukci malt, sgrafit a štuků

Kolektiv autorů z Oddělení vápenných technologií sepsal ve spolupráci s vědci z Archeologického ústavu AV ČR a odbornými restaurátory novou knihu s názvem „Podle starého vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a štuků“.

Publikace se zabývá možnostmi péče o historické objekty a autentické stavební prvky. Propojuje moderní vědecké poznatky s tradičními technologickými postupy, které lze aplikovat při restaurování a konzervování historických malt, sgrafit a štuků. Dokládá důležitost poznání původních materiálů a technik při zachovávání stavebních a uměleckých památek.
Kniha je jedním z výstupů projektu nazvaného „Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb“.

8. 4. 2022