AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 ÚTAM projekt hodnocen jako "vynikající"

Projekt Grantové agentury ČR Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla (č. 19-04695S), řešený prof. Stanislavem Pospíšilem z ÚTAM AV ČR, získal ve svém závěrečném hodnocení stupeň "vynikající". Předsednictvo GAČR spolu s expertními a poradními orgány tak ocenilo "...dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu".

7. 7. 2022