AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 12. schůze RILEM TC 271-ASC v ÚTAM

Po 2 letech online schůzek se konečně uskutečnilo prezenční setkání členů výboru RILEM ASC, který se zaměřuje na návrh a experimentální ověření nového testu odolnosti stavebních materiálů vůči krystalizaci vodorozpustných solí. Schůzka 14 účastníků se konala 27. června v ÚTAM pod vedením Barbary Lubelli z TU Delft. Návštěvníci ÚTAM měli tak to potěšení opět těžit z fyzického setkání, což umožnilo vést hlubší a časově náročnější diskuse a získat aktuální informace o dalších projektech partnerů. Celodenní jednání završila společná večeře v restauraci Kuchyň na Hradčanském náměstí s impozantním výhledem na Prahu.

RILEM2_2022.jpg

RILEM1_2022.jpg

Foto: B. Přechová a Rob van Hees

26. 7. 2022