AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Seminář V. Koudelková

Seminář Krystalizační tlaky solí v porézních stavebních materiálech se uskuteční 28.3.2018.

Wednesday, March 28, 2018 at 10:00 in Prague 

Krystalizační tlaky solí v porézních stavebních materiálech
Crystallization pressures of soluble salts in porous building materials
 

Ing. Veronika Koudelková

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences 

Abstract:

V prezentaci bych posluchače ráda seznámila s prvními výsledky výzkumu, jenž je zaměřen na působení vodorozpustných solí v porézním prostoru stavebních materiálů. Při vysoušení dochází uvnitř porézního prostoru kontaminovaného roztokem soli k růstu krystalů, které při určitých podmínkách vedou k vývinu tlaků a k následnému poškození materiálu. V současnosti existuje pouze několik málo studií zabývajících se experimentálním stanovením krystalizačních tlaků solí. V disertační práci bych se chtěla zaměřit na detekci síly vyvíjené rostoucími krystaly různých solí pomocí inovativního zařízení sestrojeného na našem ústavu kolegou Wolfem. Studie bude doplněna o mikroskopický výzkum chování solí uvnitř porézního prostoru pískovce a odpovídajícího poškození.

26. 3. 2018